Klaar voor vertrek Horizon vol afval Beeldbank De fotografen Niestadt zijn bijna 90 jaar werkzaam geweest in de regio Schagen. Hun fotoarchief wordt nu beheerd door het Zijper Museum onder de naam 'Niestadt Beeldbank'. Elk kwartaal publiceert De Kakelepost een paar foto's uit dit unieke archief en voorziet deze van actueel commentaar. Niestadt Beeldbankwww.zijpermuseum.nl/nb De komst van de spoorwegen in de 19de eeuw bracht mensen in vervoering. Een moderne gemeente met ambitie kon niet zonder en Schagen voerde een actieve lobby om opgenomen te worden aan de geplande spoorlijn tussen Alkmaar en Den Helder. Schagen had succes en zij kreeg haar treinverbinding. Deze foto uit de jaren zestig toont nog het originele stationsge bouw. Dit was een 'standaardstation SS vijfde klasse' dat in 1862 werd gebouwd. Ruim een eeuw deed het dienst, om in 1967 te worden gesloopt. In 1968 verrees het huidige nieuwe standaardstation, een ontwerp van architect Douma. Op de foto staat een elektrisch treinstel van het type Materieel '46, aangeduid naar het jaar van bestelling. De officiële NS-benaming was Plan A, AB, B of C, maar de bijnaam 'Mui- zenneus' was ook populair. De komst van deze treinen, die reden tot medio 1975, betekende na de Tweede Wereldoorlog een grote vooruitgang, omdat het spoor wegnet werd geëlektrificeerd en de vervui lende stoomtreinen werden afgevoerd. Tot eind jaren zestig gaf het stationspersoneel het vertreksein met een fluitsignaal en het heffen van de vertrekstaf. De ambtenaar op de foto is waarschijnlijk de adjunct stationschef. Waar mensen wonen, ontstaat afval. De afvalstromen uit een huishouden vinden tegenwoordig hun weg via vele georganiseerde kanalen: de zwarte en groene rolcontainer, de glasbak, oud papier wordt opgehaald en voor overig afval kan men terecht bij het afvalstation bij de haven. Toch heeft het lang geduurd voordat het in Schagen zo ver was. Een eeuw geleden nog loosde iedereen op het oppervlaktewater en werd veel afval op het eigen terrein verbrand. Eén van de eerste centrale vuilstortplaatsen lag aan het Noord. Maar deze lag in de bebouwing en zorgde voor overlast en was een bedreiging voor de volksge zondheid. De overstap naar een grote vuilstortplaats aan de Halerweg was een hele stap vooruit. Tot medio 1970 reden de huisvuilwagens van Schagen naar dit terrein om het vuil open en bloot te storten. De foto geeft een beeld van deze vuilnisbelt, die nu associaties oproept met beelden uit Derde-Wereldlanden. Nu veertig jaar later is deze afvalberg geheel groen begroeid, maar een echt park is het nooit geworden. Toen de gemeente de vuilnisbelt sloot, ging het Schager huisvuil naar Den Helder om per VAM trein naar het Drentse Wijster te worden vervoerd. Wekelijks stond de lange VAM-trein op station Schagen te wachten voor vertrek. Ook alweer historie. Robert Witsen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 7