UiheNiestadt Bezorgers Kakelepost De canonwerkelijkheid invloed moest hebben op het tot stand komen van de canon. Ook zouden de leerlingen van het Regius-college mee bepalen welke vensters er in kwamen. Zowel de bevolking van Schagen als de leerlingen van het Regius hebben over de onderwerpen gestemd. De Historische Vereniging zou er voor zorgen dat er wel een evenwichtige spreiding door de tijd kwam. In totaal stemden ongeveer 600 mensen. Daarvan waren er 500 leerling of docent aan het Regius-college. De top vijf zag er als volgt uit: 1. de paasveetentoonstelling (niet geheel verbazingwekkend) 2. de West-Friese markt 3. de West-Friese Omringdijk 4. de kerk op de Markt 5. het stads- en marktrecht. De Kakelepost wordt in Schagen en omliggende dorpen door vrijwilligers (leden) rondgebracht. Op dit moment hebben we voor elke wijk een bezorger/ ster, maar als er iemand mee zou stoppen, hebben we momenteel weinig reserves. Als u het leuk vindt vier keer per jaar in uw omge ving de Kakelepost rond te brengen, kunt u zich als reserve bezorger/ster aanmelden bij Nico Braak, telefoon 0224-296609 of per mail naar nicocornelia@hotmail.com Uiteindelijk ontstond de definitieve lijst met daarop 31 vensters. Geen 30 als oorspronkelijk gepland, maar 31, omdat aan het eind bleek dat men het Schager Slot was vergeten. Dit venster mocht natuurlijk niet ontbreken en daarmee kwam het eindto- taal op 31 vensters. Het bleek niet moeilijk om een goede groep schrijvers, gespecialiseerd in de regio, te vinden die de artikelen over de vensters wilden schrijven. Op vrijdag 9 november werd het boek de Canon van Schagen feestelijk gepresenteerd in boekhandel Plukker. Inmiddels is de oplage van 1500 stuks al uitverkocht en staat er een tweede druk op stapel. Een groot succes dus. Maar dat mag ons eigenlijk niet verbazen gezien de interessante geschiedenis van dit gebied. Philip van der Zee

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 6