I B Markt 18. Het gemeentebestuur van Schagen heeft sedert eeuwen zijn zetel aan de Markt gehad. Eerst in een verdwenen gebouw aan de noordkant van de Markt. Vanaf 1751 aan de zuidkant van de Markt. Het gemeentehuis aan de Markt zo'n 25 jaar geleden. Het nieuwe Cultuurhuis, Gemeentehuis tot Cultuurhuis Het gebouw was eigendom van de polder Schagen en werd door de gemeente gehuurd. In januari 1895 werd het polder huis, met de klokgevel, overgenomen van de Banne en Polder Schagen, maar de polder had nog wel het recht om er te verga deren. Bij een verbouwing werd van de klokgevel een trapgevel gemaakt en tot september 1958 werd de gemeente vanuit dit gebouw bestuurd. Het gebouw was van een zeer oude datum, want voordat het als Polder-Gemeentehuis in gebruik werd genomen, dus voor 1751, diende het vermoedelijk al geruime tijd als herberg (De Schager Roos). Het gebouw is in de loop der jaren veelvuldig verbouwd om het geschikt te maken als gemeentehuis. Na de Tweede Wereldoor log, toen Schagen meer inwoners kreeg, werd het gebouw er naast, waar vroeger de Waag in zat, er bijgetrokken. Maar met al die veranderingen kon het toch niet aan alle eisen voldoen. Er was te weinig vergaderruimte en het gebouw begon ook bouwvallig te worden. Na rijp beraad werd in 1954 aan architect Ir. C. Keesman uit Alkmaar opdracht gegeven om een nieuw gemeentehuis te ont werpen op de oude plek aan de Markt. Ir. C. Keesman was een oud Schagenaar en zoon van de vroeger bekende marktmeester Jan Keesman. Na het overwinnen van veel moeilijkheden die het gemeentebestuur zag, kon in 1959 na de sloop van het oude gemeentehuis en de aangekochte slagerij ernaast, aan het bouwen van het nieuwe gemeentehuis begonnen worden. Ir. Keesman is er zeer goed in geslaagd om naar tevredenheid van zijn opdrachtgevers een sober en statig gebouw neer te zetten dat heel goed in het geheel van het Marktplein paste. In maart 1961 werd het nieuwe gemeentehuis door de Com missaris van de Koningin van de provincie Noord-Holland, Dr. M.J. Prinsen, in een buitengewone zitting van de gemeenteraad, bijgewoond door zeer veel belangstellenden, officieel in gebruik genomen. Schagen had weer een Raadhuis met een kelder (bestand tegen water en brand) waar het gemeentearchief dat teruggaat tot 1299, in opgeslagen kon worden. Het archief van Schagen ligt nu in het Regionaal Archief in Alkmaar waarbij veel gemeentes uit de kop van Noord-Holland zijn aangesloten. De binnenarchitectuur was ook geheel in handen van de heer Keesman. Binnen in de hal was een wandschildering van de Bergense kunstenares Rie Kooyman aangebracht met als onderwerp de wekelijkse markt. Dit was een geschenk van de gezamenlijke Schagense vrouwenverenigingen. Het gemeente wapen was ook weer boven de ingang aangebracht en het beeld van 'Vrouwe Justitia' was op de westgevel geplaatst. Deze waren beide afkomstig van het oude gebouw. Maar de gemeentelijke organisatie bleef groeien en er werd aan een nieuw onderkomen gedacht. Nu staat aan de Laan 19 een groot Stadskantoor. Maar wat moest er gebeuren met Markt 18? De in het leven ge roepen'Stichting Markt 18'heeft ontzettend veel werk verricht. Heel veel vergaderingen en bijeenkomsten, maar vooral geld tellen en een oplossing vinden, want veel verenigingen waren uit hun jasje gegroeid of de huur van hun onderkomen was opgezegd, en die moesten daarna naar een ander onderkomen uitzien. In 2006 werd gekozen voor een bijzondere constructie. 'Een projectontwikkelaar kocht de gemeentelijke panden op waarin de betreffende verenigingen waren gevestigd en de gemeente investeerde dat geld in het nieuwe pand.' In April 2011 startte de bouw en de opening is in maart 2013 gepland. Wijksteunpunt WMO, Openbare Bibliotheek, Scagon Theater, Sociëteit voor Senioren, Jeugd Jongerenwerk Schagen, Muziekschool Da Capo krijgen er een onderkomen in. Ook het fonds 'Duurzaamheid en Innovatie' van de Rabobank Schagen-Wieringerland draagt het initiatief voor een Cultuur huis een goed hart toe, vier jaar lang krijgen ze 25.000 euro om de duurzame energieplannen te bekostigen. Zo is de plek van het gemeentehuis, Markt 18, omgetoverd tot een echt CULTUURHUIS. 4 Cees Kuyper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 4