Jaarvergadering Van de voorzitter Inhoud PAUZE 2 Colofon 3 Van de voorzitter 3 Jaarvergadering 4 Van Gemeentehuis tot Cultuurhuis 5 De Canon van Schagen 6 Bezorgers Kakelepost 7 Uit de Niestadt Beeldbank 8 Het Marktrecht van Schagen 11 Negen te veel Uitnodiqinq Opening door de voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Verslag van de jaarvergadering 2012 Jaarverslag van de secretaris Financieel verslag 2012 en begroting 2013 Verslag kascontrolecommissie Verkiezing kascontrolecommissie Bestuursverkiezing Rondvraag Sluiting Na de pauze volgt er een lezing van Jeanette de Ruijter over het leven en werk van de Schager architect J.R. Vlaming (1883 - 1953). Hij ontwierp o.a. het Theater Royal aan de Gedempte Gracht en de Art Nouveau-villa aan de Laan. Het bestuur van de Historische vereniging Schagen en omstreken nodigt de leden uit voor de jaarvergadering Datum: Woensdag 3 april 2013 Aanvang: 20.00 uur Plaats: De Nieuwe Nes Schoenmakerspad 1 1741 XM Schagen Voor leden is de toegang gratis. Niet-leden betalen 5,- 2013 is winters begonnen. Maar inmiddels is het februari en heeft dit fraaie ongemak z'n langste tijd gehad. 2013 is het eerste jaar van de nieuwe gemeente 'groot-Schagen. Hoe gaat zich deze verandering ontwikkelen? Hoe gaat het contact tus sen de vereniging en het gemeentebestuur verlopen? Het eerste contact met de zusterverenigingen binnen de nieuwe gemeente is gelegd. Het is nu zaak om dit uit te bouwen en vorm te geven, zodat we samen voor de belangen van de lokale geschiedenis op kunnen komen. 2013 is binnen de stad Schagen het jaar van Markt 18, de nieuwe cultuurtempel. Een aanwinst, denken we voor tal van activiteiten binnen de stad. En bovendien vieren we dit jaar dat de stad Schagen 550 jaar marktrecht heeft. Een voorrecht dat we te danken hebben aan de eerste heer van Schagen, Willem van Beijeren van Schagen, en dat er mede voor heeft gezorgd dat Schagen is wat het is: een streekcentrum voor de wijde omgeving. Museumboerderij Vreeburg wijdt er haar tentoonstelling aan; in augus tus is Schagen een weekend-lang een en al markt. Bij beide activiteiten speelt de Historische Vereniging Schagen een rol. Bij de reorganisatie binnen het gemeentehuis heeft men daar oog gehad voor het historisch belang van allerlei stukken en voorwerpen. Wij zijn daar heel blij mee. Bezit u ook paperassen, foto's, enz. die u weg wilt doen, maar die wel een stukje geschiedenis van Schagen laten zien, gooi ze dan niet weg, maar breng ze naar de Historische Vereniging Schagen. Maandagavond in de Nieuwe Nes,of een telefoontje... Cees Kuypers Philip van der Zee Robert Witsen Fred Timmer Ton Veldman Veel leesplezier. Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2013 | | pagina 3