ifriiiïiüfl Publiciteit was van het grootste belang om de mensen geïnteresseerd te krijgen. Gravers van het eerste uur De muntschat Arend Grijsen overpeinst samen met Frans Diederik op een natte dag wat ze hebben opgegraven. De Hoge Kant bleek een dijk te zijn waarop in de dertiende eeuw al werd gewoond en de lage kant zat vol met vijftiende- en zestiende- eeuwse pispotten en verried daarmee de plek van Schagens Gasthuis. Op de Markt werd het hoekpand met de Gracht geschikt gemaakt als Nutsspaarbank en daartoe moest de vloer er uit. Dat leverde veel aardewerk en stenen op uit de veertiende eeuw en zo begon het mid deleeuwse Schagen vorm te krijgen. Publiciteit was van het grootste belang om de mensen geïnteresseerd te krijgen in de geschiedenis van ons Schagen; en dat heeft gewerkt: graverij op de plek van voorheen Bakker Schenk aan het Noord leverde zoveel gespreksstof met de voorbijgangers op, dat graven op de tweede plaats kwam, maar dat was nog in de tijd dat een stukkie land gewoon een tijd braak lag voordat er gebouwd werd. Zo bleek dat het nieuwe industrieterrein Lagedijk voor een deel was aangelegd op een nederzetting uit de Romeinse tijd! Dit laatste leverde in 1978 een echt' onderzoek op door de Universiteit van Amsterdam. Het hele gebied tussen de Molenweg en het Jaarsdorp bleek al vanaf 600 te zijn bewoond en het verzamelde materiaal gaf duidelijk aan dat Schagen al wel van enig belang moest zijn geweest in de eeuwen voorafgaand aan het fameuze jaar 989 toen de 'Villa Scagha' als plaats zijn eerste vernoeming kreeg. Toen er in Muggenburg in het begin van de jaren '80 een drietal nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd waren gevonden en onderzocht, was het grote belang voor de Nederlandse archeologie aangetoond, maar nog lang niet veilig gesteld. Wie wilde bouwen, hoefde van te voren geen rekening te houden met archeologie; pas als er tijdens de uitvoering iets van belang werd gevonden, moest 'daarvan terstond melding worden gedaan bij de burgemeester der gemeente'. In de praktijk gebeurde dat niet of nauwelijks; burgemeester De Wilde zal nooit iemand op zijn stoep hebben aangetroffen die kwam melden dat hij een ouwe pot had gevonden. Toch hadden de vroede vaderen die De Wilde opvolgden, wat meer belangstelling voor de geschiede nis en zo werd in 1989 'Duizend jaar Schagen' gevierd. Dat was het moment om iedereen te vertellen dat Schagen nog veel ouder was: misschien al wel meer dan tweeduizend jaar. 6

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 6