Van de voorzitter vereniging deel aan het Rondje Cultuur Schagen, waarbij alle derdeklassers van het voorgezet onderwijs kennis maken met het cultuuraanbod in Schagen; en dit jaar wordt meegewerkt aan het project "Van Scagha tot Schagen" voor de basisscholen in Schagen. Jarenlang is de huisvesting van de vereniging een groot pro bleem geweest. Zwerven van de ene lokaliteit naar de andere, die doorgaans geen van alle geschikt waren voor het bewaren van historisch waardevol (meestal papieren) materiaal en foto's. Veel materiaal lag en bleef bij actieve leden thuis. Sinds de bouw van De Nieuwe Nes is ook dat veranderd. Samen met CNME De Groenling, de Archeologische Werk groep en de KIBO bewonen we nu een prachtig complex, waar we een eigen werkruimte met archiefzolder hebben. Eindelijk heeft en krijgt al het Verzamelde materiaal zijn plaats en worden gegevens maximaal toegankelijk gemaakt via de computer. Die schat aan materiaal over de geschiedenis van Schagen en Schagenaars is er in principe voor iedereen. Dus, hebt u vragen over oud-Schagen, over uw voorouders, weet u interessante dingen te melden over oud-Schagen, ofhebt u oude foto's, papieren enz.: kom langs. Op maandagavond zijn er vrijwel altijd mensen aanwezig! Dit jubileumnummer van de Historische Vereniging Schagen en Omstreken krijgt u ongevraagd in de bus. Wij willen graag iedereen in Schagen laten delen in ons feestje en laten kennis maken met onze vereniging. Wilt u die kennismaking langer laten duren en lid worden? Graag! Veel leesplezier. Ik herinner me die bijeenkomst nog goed. Op de avond van 25 september 1985 kwam een klein groepje mensen bij elkaar op de zolder van de bibliotheek aan de Lauriestraat. Een man of acht. Initiatiefnemer was de voorzitter van vogelwerkgroep Tringa Jack Manneveld. Doel: te komen tot de oprichting van een Historische Vereniging Schagen en Omstreken. Het was een aarzelend begin. Het gesprek liep stroef; niemand wilde echt het initiatief nemen. Aan het eind van de avond werd echter besloten gewoon maar te beginnen. Maar een halfjaar later vond op 15 januari 1986 in het Oude Slot de oprichtingsvergadering plaats. Nu waren er zo'n 80 belangstellenden De Historische Vereniging Schagen en Omstreken was een feit! In de daarop volgende 25 jaar is de vereniging gegroeid tot zo'n 500 leden. Het verenigingsblad De Kakelepost is uitgegroeid van een gestencild blaadje tot een volwassen tijdschrift dat vier maal per jaar, prachtig geïllustreerd, nieuwtjes en achtergrondverhalen brengt over de geschiedenis van Schagen. Leden van de vereniging doen in archieven diepgaand onder zoek naar bestuur, handel en wandel, godsdienst, gebouwen, kleine en grote gebeurtenissen in Schagen, van toen tot nu. Dit leidt tot verrassende vondsten, lezenswaardige artikelen en soms zelfs tot boeken over Schagen. De Historische Vereniging Schagen en Omstreken is een actieve vereniging - al zouden we de activiteit van leden graag uitbreiden. We gaven de eerste aanzet tot de bouw van het nieuwe Slot Schagen; we waren betrokken bij de instelling van de gemeentelijke monumentencommissie; jaarlijks neemt de Fred Timmer De Nieuwe Nes.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 4