Voorwoord Inhoud Jc Ragen ft Authentieke gevels, gezellige drukte, volle terrassen en een ruime keuze aan winkels. Het centrum van Schagen bruist al eeuwen volop. Door de tijd heen zijn we uitgegroeid tot een stad in de kop van Noord-Holland. We zijn centrumplaats als het gaat om vermaak, plezier, winkelen, educatie, sport en recreatie. Schagen heeft altijd voor haar inwoners, en daarbuiten, een belangrijke handelsfunctie gehad. Sinds het ontstaan van Schagen worden er verschillende markten in het centrum gehouden die drukte en bezoekers met zich meebrengen. Niet alleen vee, maar ook goederen en etenswaren werden verhandeld. De vele tapperijen en gezellige koffiehuizen op de Markt werden na een bezoek aan de markt niet overgeslagen. Het centrum is van oudsher dus ook de sociale ontmoe tingsplaats voor de inwoners van Schagen en omgeving. De historische gevels van de panden op de Markt ademen nog altijd de sfeer van vroeger. De stad is in de loop der tijd wel veranderd, maar de Markt en de omgeving nauwelijks. We blijven bekend om ons gezellige centrum en de vele activitei ten die er plaatsvinden. In essentie verschillen vroeger en nu dus niet veel van elkaar. Schagen is gegroeid, maar de Markt is nog altijd de plek voor economische activiteiten en de plek van samenkomen, eve nementen en uitgaan. Niet alleen de inwoners komen graag naar ons gezellige centrum en onze prachtige evenementen, de laatste tientallen jaren komen ook bezoekers van heinde en verre naar Schagen. Hoe kan het ook anders met tal van activiteiten die plaatsvinden zoals de Paasvee, de West-Friese donderdagen, kunstmarkten, de kermis, Popweekend en de harddraverij. We zijn echt een centrumplaats, een ideale stad geworden. Het is dan ook dat ik als burgemeester en als lezer het zeer plezierig vind dat er, dankzij de bloeiende Historische Vereni ging Schagen e.o. en hun vele vrijwilligers, een prachtig extra nummer van de Kakelepost voor u ligt dat de ontwikkeling van ons mooie Schagen heeft vastgelegd. 2 Colofon 3 Voorwoord 4 Van de voorzitter 5 De Archeologische Werkgroep 8 Schagen vanaf het jaar 600-2010 14 Schager handwerkslieden hadden bestaansrecht, dankzij kazende boerin 16 Religie in Schagen 20 Schagen en water 24 Hoe verdienden ze de kost? 28 Een beruchte Schagenees 30 De heren van Schagen en het stadsbestuur, een gespannen verhouding 34 Veranderingen in Schagen gedu rende de Tweede Wereldoorlog 36 Van onbekend naar zeer bemind Het gemeentehuis in 1716 (het regthuis) getekend door Andries Schoemaker. 4 "Cefb -I N/«-Ar( v//1 Gerrit Westerink, burgemeester— Gerrit Westerink Frans Diederik Karei Numan Jaap de Wit Philip van der Zee Herman Lambooij Ruud van de Pol Bert Siezen Fred Timmer N.J. Grooff Adrie Pater 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 3