Van onbekend naar Doe mee Ontwikkeling van het toerisme in Schagen Heel ver terug in de tijd gaan we niet als we het hebben over de ontwikkeling van het toe risme in Schagen. Pas vanaf 1900 valt er iets waar te nemen dat duidt op het aantrekken van vreem delingen naar de plaats Schagen met het doel daar zelf beter van te worden. Het beter worden heeft dan vooral een economische betekenis. Toerisme is eigenlijk een veel te groot woord voor datgene wat in deze tijd plaatsvond in het dorpje met stadsrech ten dat Schagen is in deze tijd. Geen wedstrijd of prestatierit. Stel het niet uit en doe het nu Eerst maar even een terugblik. Schagen dankt aan haar centrale ligging een deel van haar aantrekkingskracht. Het zijn van een centrumplaats is vooral te danken aan de bouw van een slot in de eerste helft van de 1 Sde eeuw met daarbij een plein waar de kerkgangers niet alleen gedachten, maar ook producten konden uitwisselen. We praten dan over het midden van de 1 Sde eeuw.' De uitbreiding met diverse markten, waarvan vooral de wekelijkse markten belangrijk waren, maakte dat Schagen een belangrijke vestigingsplaats wordt van middenstandszaken en klein ambacht. Deze factoren maken van Schagen naast een centrumplaats een verzorgingscentrum voor de inwoners uit de omliggende dorpen.2 Deze rol, die Schagen dus van oudsher vervulde, is eigenlijk in de daaropvolgende eeuwen niet meer weggeweest. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de rol van centrumplaats altijd in de schaduw heeft gestaan van de grotere stedelijke broers Alk maar, Den Helder en Hoorn. De centrumfunctie was dan ook gebonden aan de dorpen en gehuchten in de directe omgeving van Schagen. De functie van centrumplaats bracht meer aspecten met zich mee. De plaatselijke middenstand breidde zich dusdanig uit dat de plaatselijke bevolking niet groot genoeg was om het totaal aan winkelbestand (financieel) te dragen. Gezocht moest worden naar middelen om de omzet op peil te houden. Naast de afzet in de directe omgeving moest een groter arsenaal aan afnemers worden gevonden. Het aantrekken van mensen van ver buiten Schagen naar het West-Friese stadje leek een goede methode. Zeker ook omdat andere bronnen van inkomsten schaars waren. Markten Een gebleken publiekstrekker en daarmee aanjager van de lokale economie was de donderdagse weekmarkt, die al vanaf 1463 bestond. In 1604 kreeg deze gezelschap van een paarden markt, die later werd uitgebreid met halfjaarlijkse markten van magere koeien. Men ging nog een stapje verder. De wekelijkse vetveemarkt 1872) kreeg er eerst een botermarkt en wolmarkt en begin 20ste eeuw een kaasmarkt bij.3 De gemeente speelde bij de markten een rol als toezichthouder via een marktmeester, die ookwaagmeester was. Het gemeentebestuur stelde ook de markt- en waaggelden vast en benoemde de keurmeesters van het wolvee. De marktgelden werden steeds verpacht en vloeiden in de gemeentekas, terwijl de waaggelden voor de marktmeester waren.4 De gemeente had dus belang bij de bedrijvigheid op de mark ten. Het genereerde inkomsten. Het is de gemeente er alles aan gelegen om deze bedrijvigheid te stimuleren. Niet in het minst omdat ook de horeca en kleine neringdoenden in de stad hun graantje meepikten van het vele volk, dat Schagen aandeed voor marktbezoek. Daarnaast waren natuurlijk handelaren en dagloners actief op een marktdag. De nieuwe initiatieven op marktgebied deden het niet zo goed als verwacht werd. De in 1872 ingestelde vrijdagse vetveemarkt bleek geen succes en ook de een jaar later ingestelde tweede wolveemarkt was geen lang leven beschoren. Hiertegenover stond het blijvende succes van de donderdagse veemarkt rond de kerk, waar ook boter, kaas en eieren werden verhandeld.5 Deze was druk bezocht en zeer bemind GRATIS INSCHRIJVING. WESTELIJKE FORD-TOER. aan de Westelijke Ford=Toer op 19, 20 en 21 Juli a.s. De inschrijving is geopend voor iederen autobezitter, onverschillig welk merk automobiel bereden wordt. Het doel van de Ford-Toeren 1935 is het auto-toerisme aan te moedigen en de kennis van het eigen land te bevorderen, terwijl men een prachtkans heeft om fraaie prijzen te winnen, o.a.: 2 Ford-automobielen van het nieuwe model der Edition Selecte, Verder vele zilveren bekers, geldprijzen en extra prijzen. Vraagt nog heden een reglement aan bij: Maarten Smit Official Ford Dealer, KOEGRAS Tel. 2 Julianadorp, ger. verbinding. Doe mee, aankondiging van de Westelijke Ford-Toer in 1935. 1 Dr.mr. J. Bregman, Schagen door de eeuwen heen (Den Helder 1965) 15-20. 2 Bregman, Schagen 20. 3 Hetzelfde boek, 128-131 4 Hetzelfde boek, 132 5 H.Th.M. Lambooij, M.G. Pigge, R.J.M. van de Pol, F.Timmer, Heerlijk Schagen (Schagen 1996) 213. 6 Lambooij en anderen, Heerlijk Schagen, 213. 7 Lambooij, Heerlijk Schagen 215 8 Lambooij, Heerlijk Schagen, 227-228

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 36