Tweede Wereldoorlog Ook het verzet was actief in Schagen en omgeving. Het verzet kende allerlei vormen die liepen van gewapend verzet tot het drukken van illegale kranten zoals bijvoorbeeld Trouw en Het Nieuws. Ook werden onderduikers geholpen aan verstopplekken, het ging om Joodse mensen of jonge mensen die verplicht te werk naar Duitsland moesten, de Arbeitseinsatz. In september 1944 werd Schagen opgeschrikt door een beschieting van een Duitse munitietrein die klaarstond op het station om naar Arnhem te vertrekken. In de goederenwagons zaten o.a. Duitse granaten die de lucht in vlogen, met een enorme ravage als gevolg. Diverse huizen in de buurt van het station werden zwaar be schadigd en vele mensen raakten gewond. Hierna volgde de winter van 1944, de zogenaamde honger winter. Gelukkig woonden er vele boeren in de omgeving van Schagen zodat hier nog wel het een en ander te halen was. Soms via ruil. Vele mensen uit de grote steden kwamen naar Schagen en omgeving om eten te halen, die tochten werden later honger tochten genoemd. Met karretjes of fietsen op antiplofbanden (banden van massief materiaal) kwamen ze en hoopten wat eten ofbrandstof te bemachtigen. Eindelijk was in mei 1945 dan de bevrijding daar. De Eerste Canadees verscheen in Schagen en foute Nederlanders werden opgepakt door het verzet. Foute dames werden soms kaalge schoren en door het dorp gereden. Waarnemend burgemeester Buiskool nam de tijdelijke leiding en het was groot feest in de muziektuin en op andere plaatsen. Weggevoerde Schagenezen keerden terug uit hun schuilplaat sen ofhet buitenland. Sommigen kwamen helaas niet terug. De wederopbouw moest beginnen. Handen uit de mouwen dus en geen gezeur verder, zo was toen de stemming. Bunkers moesten worden opgeruimd, evenals mijnen en andere nare herinneringen aan de periode 1940-1945. Een volgende oorlog, of zoals dat zo mooi heette een politionele actie in Indië gloorde alweer aan de horizon en tijdens die acties zouden mensen uit Schagen opnieuw betrokken raken bij al lerlei oorlogshandelingen Daarover graag een andere keer. AU.SWELS.N,115/4? Schagen Oude Aetetrpat. E 56 Lliïjkn:dsluiff£M 35 Ausweis gedateerd 10 november 1943, van Adriaan van Graafeiland (1900 - 1982), directeur van de MULO. Het verzet De treinbeschieting De hongerwinter De bevrijding Inhabcr dieses Auswclses .Y*fi >°afeiland,»dri»a?l. (Name. Vorname) StraOe) ist berechtigt, nur in Verbindung nut einem ein Lichtbild zeigenden amt- lichen Personalausweis das Gebiet des zu betreten. Gülti^eitVdaï!^rJiiéyfes-,Ausweises Oiort^sigmpU Der Ausweis berechtigt nicht tam Betreten militarischer Anlagen De puinhopen aan de Hoep na de ontploffing veroorzaakt door de beschieting van een munitietrein op het station van Schagen in juni 1944. Canadezen en de bevrijding van Schagen. N.J. Grooff

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 35