Wooncompagnie vindt het belangrijk dat huurders zo lang mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen. Daarom levert zij graag haar bijdrage als sociale woningcorporatie. Zij richt zich vooral op de kleine kernen, waar zij voorzieningen en festiviteiten wil blijven behouden en stimuleren. Voor informatie over leefbaarheid en Wooncompagnie kunt u op werkdagen terecht in een van onze Wooninformatiepunten of bel naar ons Telefonisch Infonnatie Punt. www.wooncompagnie.nl Mechelen - het hoogste rechtscollege in de Nederlanden - ge dwongen om hulde en eed te doen. Daarna keert de rust weer terug. Ieder jaar wordt op nieuw jaarsdag op het koor van de kerk met behulp van de witte en de zwarte bonen van de boonloting het nieuwe stadsbestuur gekozen; de schepenen van de stad benoemen jaar in jaar uit kerkmeesters, armenvoogden, weesmeesters, vroedvrouwen, schoolmeesters, secretarissen van de vroedschap, schippers op de snipveren, de bode van de kamer van de burgemeesters en brandwachten. Zo af en toe doet een heer of vrouwe van Schagen een poging om dat recht naar zich toe te trekken, maar de vroedschap geeft nooit toe en een begonnen proces voor het Hof van Holland komt vrijwel nooit tot een vonnis: voor die tijd leidt een zogenaamde dading' tot een schikking in het voordeel van de vroedschap. Floris Carel en zijn opvolgers zijn echter voor alles graaf van het Belgische Warfusee. In 1676 verandert de situatie voor Schagen en de Schagercogge weer ingrijpend. De heerlijkheid wordt tot twee keer toe ver kocht. Eerst aan George van Cats. Achttien jaar later aan Floris Carel van Beijeren van Schagen - nota bene een nakomeling van het geslacht dat van 1427 tot 1658 de heerlijkheid in bezit heeft gehad. Floris Carel en zijn opvolgers zijn echter voor alles graaf van het Belgische Warfusee. Zij wonen op hun kasteel in België en bezoeken hun bezit in West-Friesland zelden of nooit. Alle contacten met het stadsbestuur lopen via de door hen benoemde baljuw/schout ofvia de rentmeester. Die voeren over elk incident uitvoerige correspondentie met elkaar Advertentie WOON INFORMATIEPUNTEN Laanplein 3, Schagen Kraggeveenstraat 5, Purmerend Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur Postadres Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH) Telefonisch Informatie Punt 0900 20 22 373 (lokaal tarief) Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur BUITEN IN NOORD-HOLLAND Willem van Beijeren, of Willem van Schagen, bouwheer van Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 32