Schager handwerkslieden hadden bestaansrecht, dankzij eeuwen lang hebben zij de melk zelf op de boerderij tot kaas verwerkt. Dat wil zeggen, niet de boeren, maar hun vrouwen! Volgens de schrijver Hildebrand, in zijn Camera Obscura, ston den de boerinnen bij de boeren dan ook het hoogst aangeschre ven, maar dan wel na zijn beesten! Want z 'n koeien waren het allerbelangrijkst. Als een koe dood ging, zo redeneerde de boer, dan moest je er een kopen. Maar als je vrouw stierfj hertrouwde je met de meid, en die kostte niets. Zonder vrouw was de boer echter ook niets, want wie moest er dan kaas maken? Zowel 's ochtends als s avonds na meikerstijd bestond het werk van de West-Friese boerin haar hele leven lang uit kazen, kazen en nog eens kazen. Hildebrand vroeg zich dus ook af hoe zij nog tijd had kunnen vinden om kinderen te krijgen. Hoe dan ook, de ka zen die de West-Friese (West-riese) boerinnen maakte, werden Edammer kazen genoemd. Zodra de koeien gemolken waren, werd de nog warme melk in grote houten kuipen gestort. Als de melk daarna te sterk was afgekoeld, moest het met een scheut heet water weer op temperatuur gebracht worden. De juiste warmtegraad werd bij gebrek aan een thermometer met de blote arm van de boerin gecontroleerd en dat kon ze goed. Als dat in orde was, voegde de boerin er, afhankelijk van het aantal liters melk, een half theekopje stremsel aan toe en roerde dit erdoor. Na ongeveer een kwartier had het stremsel zijn werk gedaan en was de melk ingedikt. Stremsel is een aftreksel van lebmagen van kalveren, dat de boeren zelf maakten. Na de stremming werd de kaasstof Uit de geschriften die sinds 1600 aan ons zijn overgeleverd, is op te maken dat een groot gedeelte van de Schager bevolking direct of indirect heeft geleefd van de veehouderij. Vele mensen waren zelf boer, werkten voor een boer of leverden bepaalde producten of gereedschappen aan de boeren. Hoewel alle agrariërs wel een akkertje zaadland bebouwden, voor eigen broodgraan, vlas of koolzaad, waren ze voornamelijk koeboeren. Tweemaal daags werden de koeien gemolken en kazende boerin Kaasmaken De kaasmarkt op de hoek van de Markt en de Laagzij bij café Het Centrum. De boer en zijn vrouw De boerenkar voor onder andere het vervoer van de kaas naar de mark 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 14