Jā€”*ā€” I* 5. Villa Scagha onder het jaar 1000) moeten het voor een deel bezuren en komen onder water te staan. In deze jaren nemen de mensen maatregelen, ze leggen verhoogde woonplaatsen aan. Niet een enkele, maar vele. VanafWarmenhuizen tot Krabbendam en Eenigenburg en vanaf daar langs de hele lijn van Sint-Maarten over Schagen en Barsingerhorn tot Kolhorn. Of ze ook in het gebied van de Zijpe, de Wieringerwaard, de Anna Paulownapolder en verder het Balgzand op terpen opwerpen, is onzeker. Dat hele gebied is wel bewoond. Het water heeft daar echter zo huis gehouden, dat er feitelijk niets over is van het oorspronkelijke bebouwde en bewoonde land. De ontginning van het eigenlijke gebied van Schagen is nu een feit. Immers, als er over die van Scagen' gesproken wordt - en dat wordt het bij herhaling, bv. in oorkonden van de graaf of 4. Radboud De ontginning van het eigenlijke gebied van Schagen is nu een feit in de annalen van het klooster van Egmond - dan is er een gemeenschap die zo heet en dat betekent ook dat er geleefd en gewerkt wordt. Het jaar 1300 Opnieuw is het water tijdens bulderende stormen komen opzet ten. Wat er nog aan veen ligt, is weggespoeld of bedolven onder klei en zand, voor zover er geen terpen en kaden en kerkjes op liggen of staan. Dat houdt niet in dat er nergens meer veen te vinden is, het betekent wel dat de mensen 'massaal' in actie zijn gekomen om zichzelf te beschermen tegen het water. De abdij van Egmond heeft alles in het werk gesteld om een weggespoelde dijk te vervangen en een nieuwe te bouwen en te behouden ter bescherming van de hoeven van Villa Scagha. Dat is de Schagerdam geworden, of de Vriezendijk, of de Valkkoger- dijk zoals hij nu heet. Dit is de eerste keer dat een onderdeel van de West-Friese Omringdijk wordt genoemd. Een aantal keren gaat het mis, breekt hij door, en ontstaan er wielen, bij Schagen, bij Valkkoog, bij Sint-Maarten, zelfs bij Stroet. Ten slotte worden de kosten zo hoog, dat ze de dijk schenken aan degenen die hem toch al moeten onderhouden, de inwoners van Valkkoog en alle mensen voor wie het bestaan en behouden van deze dijk van belang is, de gebruikers van de Waardgeerzen, de mensen van Sint-Maarten, Stroet, Dirkshorn, Oudkarspel, Veenhuizen, Niedorp. Schagen zorgt voor de Oudedijk vanaf de Schagerwiel, of zoals ze zeggen de Grims- wiel, tot aan de Burghorn, de hoek waar de West-Friese Zeedijk verdergaat richting Barsingerhorn. De eerste bewoners van deze streek in een 'live opname' uit het jaar 900 (schoolplaat van Isings). Scagha komt van een middelnederlands, maar ook middelengels woord, 'scaega', dat struikge was, (laag) geboomte betekent. In het oude Duits 'Schacht', in het oude Skandinavisch 'skov'. Villa is een Latijns woord met de betekenis van (boeren)hoeve, of een aantal hoeven bij elkaar. Het Nederlands kent het woord nog voor een flink uit de kluiten gewassen huis. Je komt het ook tegen in de betekenis van 'dorp'. Radbod, Radboud (denk aan kasteel Radboud in Medemblik) was de grote Friese koning, die heerste over de Friezen van 680 tot 719, in welk jaar hij sneuvelde in zijn strijd tegen de Franken, de Mero- vingische vorsten. De Friezen hadden macht over een grote strook langs de kust van Oost-Friesland tot in Zeeland. In de tijd vlak voor van Radboud moesten ze veel terrein prijs geven, tijdens Radboud herstelden ze hun macht tot ook hij de strijd verloor. Vanaf dat moment heersten ze nog een poos over West-Friesland, Friesland, Groningen en Oost- Friesland. 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 11