Hij schenkt aan het klooster een groot aantal bezittingenonder andere zes hoeven in villa Scagha' aan het klooster een groot aantal bezittingen, o.a. zes hoeven in 'villa Scagha'. Deze hoeven moeten ten westen van Schagen en ten oosten van Sint-Maarten hebben gelegen. Dat het om dit gebied gaat, blijkt in de eeuwen hierna uit het gegeven dat de abdij van Egmond alles in het werk stelt om juist dit gebied tegen overstromingen te beschermen. Zie verderop onder 1300. Het jaar 1100 De ontginning is nu zover gevorderd dat de dorpen Zuid- Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel bestaan en een kapel met een kapelaan hebben waarvan de 'moederkerk' met een pastoor in Schoorl staat. Zo is ook de kerk van Petten (waar die ook precies staat op dat moment) een 'moederkerk', evenals die van Callantsoog (waar dat ook precies ligt op dat moment). Zeker is dat Callantsoog in dit jaar (nog net) geen eiland is. De ontginningen in het gebied van Schagen zijn Scha gen allang voorbij in zuidoostelijke richting, ze strekken zich in ieder geval uit tot de lijn Niedorp - Oudkarspel. Het veen is bovendien hard bezig te verdwijnen door oxidatie (zie kader) en langzaam maar zeker overspoeld te raken door water van buitenaf als gevolg van getijwerking in de geulen die stap voor stap dieper uitslijten en breder worden. Ook aan de strandwal is het niet rustig. Er hebben zich - moge lijk op plaatsen waar water vanuit het veen wegstroomde de zee in - 'kerf'achtige, slufterachtige inhammen gevormd, die hier en daar de vorm hebben aangenomen van beginnende zeegaten. 3. Bewoners Een deel van Schagen ligt echter relatief hoog, omdat het op het zand ligt waarmee de zeer oude zogeheten Bergerzeegeul al lang voor het begin van de jaartelling is opgevuld. Relatief hoog wil zeggen dat het nu een goede meter boven het omringende land 'uitsteekt'. Zand klinkt minder (snel) in dan klei en/of veen en komt daardoor als het ware 'omhoog'. Op het zand van die zeegeul liggen verder dorpen als Winkel, Aartswoud en Hoogwoud. Het jaar 1200 De jonge duinen liggen bij mooi weer zichtbaar aan de horizon. Nog wel wat verder weg dan nu, omdat de zee in de komende honderden jaren nog meer van de kust zal afslijpen en de wind nog meer zand landinwaarts zal dragen en jagen. De duinen wandelen nog en wel landinwaarts met de overheersende windrichting mee. In de afgelopen eeuw heeft het een paar keer zwaar gestormd, het zeewater komt vanuit het noordoosten, uit de richting van het Vliegat. Het stroomt diep het land in en laat veel zand en klei achter. De wind stuwt het ook bijna over de strandwal heen tussen Petten en Callantsoog. De hoeven van Villa Scagha (zie Een veenlandschap zoals dat er mogelijk uitzag op de plek die Schagen is gaan heten. In en in een strook langs de duinen vanaf Noord- wijk noordwaarts leven in de periode van 600 tot 1200 mensen die zich eerst Friezen zullen hebben genoemd en later Kennemers. Hoe de verschillende bevolkingsgroepen die bekend staan onder deze naam verder hebben geheten, is onduidelijk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2011 | | pagina 10