Posthoorn Het Paardshoofd 't De fi Gouden Engel Het Oude Slot De Toelast De jonge I IGekroonde Valk De Roode Leeuw Het Centrum De Terberg t Vergulde Calff De Gulden Waeghen De In alfabetische volgorde bekend. Elke naam is natuurlijk wel een bijzonderheid op zichzelf De oudste zijn de (Gouden) Engel (in 1562 voor het eerst genoemd), de Gulden Waegen, 't Moriaenshooftde Roos, 't Vergulde Calff, en de Roode Leeuw en op de Lagedijk de Drie Starren. Wat zeker is, is dat ook de Keins zijn herberg heeft gekend. Aan alle wegen van en naar Schagen stond ergens halverwege de afstand die men moest lopen of te paard afleggen, een tapperij- tje waar de dorst kon worden gelest. Of de nadorst (en das ook dorst), zoals een tapperijtje heette. Verder blijkt bij nadere beschouwing van de transportregisters, zoals gezegd, dat niet alle herbergen en koffiehuizen tegelijker tijd in bedrijf waren. In de negentiende eeuw is er een aantal bijgekomen, maar toen waren er ook al weer verdwenen. Het Fortuin, de Gelderland, het Huijs van Gemack, de Jonge Prins, Landswelvaren en s lands Welvaren (mogelijk dezelfde, maar dan verplaatst), de Wildeman, de Lindeboom, de Na dorst, het Paardshoofd, het Zwijnshoofd (tijdelijk de naam van de tapperij die daarvoor en daarna het Vosje heette), de Roos, de Vergulde Valk, 't Vergulde Calff de Gulden Waeghen, ze zijn allemaal verdwenen. Ook andere bedrijven, zoals het Centrum, het Noord-Hollands Koffiehuis, het Fortuin, de Toelast, de Vlijt en Vredelust bestaan niet meer. Ook de genoemde bierstallen zijn verdwenen. Blijvers zijn de (Gouden) Engel, het Oude Slot, de Posthoorn, de Roode Leeuw (de naam is inmiddels verdwenen), andere bedrijven en namen zijn er inmiddels bijgekomen. De oudste, die verdwenen, de blijvers De Beurs, 't of het Centrum, Den Eng(h)el, Drie Starren, Het Fortuin, De Gelderland, De Gouden Engel, koffiehuis aan de Marktplaats, 01-12-1884 koffiehuis en logement aan de Marktplaats, 04-09-1885 herberg op de Plaets, 28-02-1562 (vaak een huis(je) genoemd) bierstal op de seedijck bij Legedijck, 26-08-1598 herberg aan de Loet, 24-11-1856 logement aan de Nieuwe Laagzijde, 01-08-1903 soms de Vergulde Engel, herberg aan de Marktplaats, 31-01-1863 Den Gulden waeghen, opten Plaetse, 21-04-1598 Huijs van Gemack, herberg op de Plaets, 17-06-1659 herberg op de Plaets, 28-07-1690 herberg, winkel en broodbakkerij aan de Laan, 12-09-1899 herberg en bakkerij op de Plaets, 03-11-1691 herberg aan het Noord, 04-04-1860 herberg op de Plaets (huijs metten earner), 27-10-1588 herberg in de oude Caeg, aan de Hereweg bij de Dorpe, 10-04-1591 De Jonge prins, Landswelvaren, 's Lands Welvaren, De Lindeboom, Moriaenshooft, De Nadorst, Het Noord Hollandsch Koffijhuis, koffiehuis aan de Laagzijde, 21 -07-1877 Het Oude Slot, Het Paardshoofd, De Passer, De Posthoorn, De Prins, De Ro(o)de Leeuw, Die Roos, De Roos(e), Swaenenhals, De Toelast, 't Vergulde Calff, De Vergulde Valk, De Vlijt, Het Vosje, Vredelust, De Wildeman, Het Zwaard, Het Zwijnshoofd, koffiehuis, maar ook café en slagerij aan de Marktplaats, 29-04-1878 koffiehuis aan de Loet, 12-12-1901 bierstal op de Bierkade, 20-09-1655 herberg, logement, koffijhuis aan Marktplaats, 07-04-1858 herberg op de Plaets, 16-01-1690 herberg, aan de Markt, 28-06-1613 herberg op de Plaets, 27-06-1576 herberg op de Hoogesijde, 24-11-1593 ierstal op de Bierkade, 12-07-1651 koffijhuis in de Hoep, 30-06-1881 herberg op de Lagesijt, 24-04-1597 herberg aan de Molenstraat of Hoogzijde, 23-02-1877 kolfbaan, later ook herberg en koffiehuis op de Loet, 27-02-1804 winkelhuis en slijterij aan de Marktplaats, 27-02-1863 koffijhuis en logement aan de Marktplaats, 02-08-1872 herberg, later ook koffiehuis op de Plaets, juli 1584 bierstal op de Bierkade, vermeld 12-09-1794 herberg aan de Marktplaats, 22-04-1880

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 9