De echte ontzuiling zette eerst door tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw. de winkeliers en rijwielherstellers, en van bakker tot slager. De gehele middenstand was in de verzuiling meegegaan. Zelfs na de Tweede Wereldoorlog kon tijdens een geschil of ruzie een katholieke tegenstander door zijn protestante opponent nog worden uitgescholden voor 'smerige paap'. Maar de onderlinge saamhorigheid, die tijdens de bange dagen van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945) was ontstaan, begon daarna toe te nemen. De hokjesgeest begon langzaam af te nemen. De echte ontzuiling zette eerst door tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw. Er zijn vele redenen voor aan te wijzen. De ontkerkelij king, de modernisering van de samenleving, de uitbouw van het sociale verzekeringsstelsel, de vrouwenemancipatie en de toenemende welvaart hebben er zeker toe bijgedragen dat de verzuiling verder is afgenomen. Het is niet waar dat de hokjes geest geheel en al verdwenen is. We zijn nog steeds geneigd om tegenwoordig hele bevolkingsgroepen te veroordelen, wegens afwijkend ofbaldadig gedrag door een betrekkelijk gering aantal jongeren uit die groepen. Nr. Naam Aanklacht Getuigen Eis 15.2.89 Vonnis 25.2.89 1 Neeltje Metselaar Mishandeling D. Meijer, K. Schenk J. Borst, Jb Schuitemaker, of 8 d 15 gld. vrij 2 Antje Klok hv van C. Rotgans Mishandeling J. Borst, N. Kamp, Klazina Buis hv van M. Knol, C. Keet Dz vrij vrij 3 Geertje Rotgans hv van G. Borst Mishandeling D. Meijer, A. Schat, J.M. Schut, J. Borst, C. Baars 8 d. 20 gld of 10 d. 4 Jan Visser Az. Mishandeling J.M. Schut, Joh. Koenen J. Borst, A. Schat, 8 d. vrij 5 Jan Boekei Mishandeling en inwerpen van glazen bij r.-k. pastorie, Voorman en Jongejan J. Borst, D. Meijer, Jb. Schuitemaker, H.B. Voorman, R Jongejan, G. Raven, C. Baars Jz., K. Dekker, C. Franken 5 mnd 3 mnd 6 Simon Borst Uitdraaien lantaarns C.N. Vlaming, Jannetje Snijders, W. Koopman, G. Langenberg 7 d. 14 d. 7 Elisabeth Strooper Inwerpen glazen hervormde pastorie A.W. van Kluijve, Maartje Bleek 14 d. 14 d. 8 Aris Houtkoper Inwerpen glazen bij S. Keet S. Keet Dz. M.R Kreins, F.F. Keet 2 mnd 2 mnd 9 Willem Vader Opruiing C.N. Vlaming, S. Horst 7 d. 1 mnd 10 Cornel is Baars Inwerpen glazen bij J. Keet Itje Kos hv van J. Keet,. A. Burggraaf, J. Vader Az 14 d. 14 d. 11 Klaas Schoorl Inwerpen glazen op beide dagen bij: wed. Waterman, r.-k. pastorie, Koemeester en Vlaming H.B. Voorman, S. Keet Dz., C.N. Vlaming, R Jongejan, M.P. Kreins, C. Baars Jz., A. houtkooper Pz., D. Floor, I. de Vries, C. Francken 8 mnd 8 mnd 12 Aaltje Jongbloed, Inwerpen van glazen bij Schuitemaker, r.-k.. pastorie, en Voorman K. Dekker, A. Bakker Cz., S. van Driel hv van J. Goudsbloem, Jannetje Snijders, I. de Vries, G. Honijk, M.P. Krein vrij vrij 13 Klaas Vischer Bz., Inwerpen glazen bij J. Keet M. Honijk, D. Meijer, J. Kos hv van J. Keet 8 d. 1 mnd 14 Jan Rotgans Verbreken van rasterwerk bij Voorman H.B. Voorman, C. Baars Jz., K. Dekker vrij vrij 15 Johannes Reijer Inwerpen glazen bij Wilhelmus G. Wilhelmus, A. Kroon, J. Blom 2 mnd 2 mnd 16 Dirk Floor Verbreken van rasterwerk bij Henneman Jacob Henneman 15 gld. of 5 d. 14 d. 17 Jan Wit Hz. Inwerpen glazen bij Boontjes en Henneman en verbreken van rasterwerk Jb. Henneman, G. Boontjes, L. Oudshoorn, R Kos 1 mnd 2 mnd De veroorzakers van de ongeregeldheden op 10en 11 september 1888 werden snel berecht en fors gestraft. J.N. de Wit Bronnen: 'Naar wij vernemen'. Scriptie De verzuiling van Schagen 1850-1925 door Richard Jansen, 1988. Schagen door de eeuwen heen, J. Bregman, 1965. Het verraad van het Noorderkwartier, Henk van Nierop, 1999. Archief Schager Courant. Archief r.k. kerk van Schagen. Tabel met vandalen en straffen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 18