~)e Post Gou Gekro mHerb osDeB Posth Gou JeGekra Herb OS Gevelsteen in het voormalige politiebureau in de Oude Slotstraat. herberg kan afspelen, namelijk wilde taferelen. 'Tijdens cultische feesten was het een gebruik dat de mannen zich hulden in berenhuiden en daarbij brachten zij zichzelf en elkaar in een heilige extase. Deze mannen worden in de literatuur dus berserker genoemd. De naam verwijst naar de betekenis van berenhuiden. Door zich te gedragen als goede strijders van Wodan, geloofde men in de goede gunsten van de onberekenbare godheid. Afhankelijk van de streek kon het berenvel ook ingewisseld zijn door een wolvenvel of hertenvel.' Ook op Terschelling leeft die traditie nog voort. De Roos De herberg 'De Roos' verwijst natuurlijk eveneens naar het wa pen van Schagen, waarin overduidelijk een roos figureert. Op de website http://www.ngwnl/s/schagen.htm over Heraldy of the World staat daarover het volgende: "In rood een roos, liggende in een ring en vergezeld van 4 naar de schildhoeken gerichte lelies, alles van goud. Het schild aan de achterzijde vastgehou den door een gewapende man." NB: De man is van natuurlijke kleur, draagt een harnas en een knots over de schouder. Oorsprong/verklaring: Het wapen zou volgens een legende verleend zijn door graaf Willem van Holland aan Magnus van Schagen voor zijn heldendaden bij het beleg van Damiate in 1219. Het wapen is waarschijnlijk ontstaan in de 15de of 16de eeuw, het wordt vermeld sinds 1555, wanneer het op de zegels van Schagen wordt aangebracht". De geschiedenis van deze herberg kent ook een verplaatsing Tijdens cultische feesten was het een gebruik dat de mannen zich hulden in berenhuiden ervan van de Markt, nu het begin van Hoogzijde, naar de hoek van de Hoogzijde en de Bagijnenlaan, nu de Laan. Dat gebeurt in 1731 als in het pand dat toen de herberg huisvestte het raad huis komt. Althans dat is gezien allerlei vondsten in het pand zeer waarschijnlijk. Twee andere hoofden en de Rode Leeuw Het 'Paardshoofd' zal wel verwijzen naar de paardenmarkt. Het 'Zwijnshoofd' moet ons oproepen daarbinnen lekker te komen eten. 'De Ro(o)de Leeuw' roept iets anders in de herinnering. Deze - rode - leeuw is ontleend aan het stamwapen van de graven van Holland, die de rode leeuw in een gouden veld voerden, en dit wapen reeds in 1178 bij een der kruistochten zouden hebben aangenomen. De oudste afbeelding van een wapen voor Holland dateert uit 1198 op een zegel van graaf Dirk VII. Het zegel vertoont een ruiter met voor zich een schild, waarop een leeuw. Ook op een vergelijkbaar zegel van zijn broer Willem, met afdruk uit 1205, staat een leeuw op een schild. De kleuren van het wapen zijn bekend uit 1254, op een wapen- rol worden ze vermeld als zijnde een rode leeuw op een gouden veld. In dezelfde eeuw verschijnen er al afbeeldingenvan de leeuw met blauwe nagels en tong. De leeuw is verder in de loop der eeuwen niet meer gewijzigd. De leeuw werd gevoerd door alle opvolgende graven van Holland, de Staten van Holland, 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 13