rn De I Prins im Dei eahenh loost rn De 1 Prins m De eghen '005 De Wildeman heeft een heel andere oorsprong. Dit is de man met de knots en in het berenvel. Wikipedia beschrijft de wildeman als volgt: In de heraldiek worden wildeman nen, vrijwel naakte, met eikenloof omgorde woestelingen als schildhouders of figuur in het wapen gebruikt. Meestal dragen de wildemannen een houten knots. De vermoedelijke betekenis is het verwijzen naar de eeuwenoude, Germaanse, herkomst van de familie, maar geen enkel familiewapen is ouder dan 800 jaar en geen enkel geslacht kan voorouders die vóór het jaar 750 na Christus leefden bewijzen. De wildemannen komen veel in wapens voor. De Hohenzollerns laten hun grote wapen door twee wildemannen vasthouden en we treffen ze ook in het Wapen van s-Hertogenbosch aan. Een andere gedaante waarin we de wildeman tegenkomen, is die van de berserkers. Op de website http/www.bovenlichten. net/id 147.html, met als onderwerp bovenlichten lezen we o.a.: Om het motief van de wildeman te begrijpen, moeten we enerzijds ver terug in de tijd. 1Terug naar de tijd van de Germaanse godsdienst. Het meeste van de Germaanse godsdienst weten we van noordelijker streken: van Scandinavië en IJsland. Toch zijn er ook wel wat elementen van af te leiden, die gelden voor de Germanen in onze streken: ook hier had je ooit mannenbonden, waarvan de leden zich bij bepaalde gelegenheden uitdosten als krijgers of als onderwereldfiguren. 2. Anderzijds zijn er verbanden met de riviergoden uit de klas sieke oudheid. Wat was er het eerst en wat heeft de meeste invloed gehad? Zijn de beide uit elkaar te houden of is er een vermenging opgetreden?' En even verder in dit artikel: Het is duidelijk dat De Wildeman verwijst naar het wapen van Schagen aan de ene kant en anderzijds naar dat wat zich in een Aan de rechterzijde hotel de Roode Leeuw. Rechts van het gat naast deze herberg was de Wildeman gevestigd. Een wildemansmaskerade in 1566 getekend door Pieter Bruegel de Oudere. De Wildeman Op deze Amsterdamse gevelsteen wordt het Schager wapen gedragen door een wildeman vervaarlijk zwaaiend met zijn knots.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 12