SURINAME 4U EN STRAKS voor het Hof toen Tanger door Marokko werd ingelijfd. Terug in Nederland werd hij spoedig kantonrechter te Deven ter en verhuisde naar Ense, gemeente Gorssel (Gelderland). Johannes overleed op 30 oktober 1960 te Ense en zijn vrouw op 5 september 1989 te Alkmaar. Beiden werden in Schagen begraven. Hij heeft in zijn leven diverse boeken geschreven: De verkrijging van de onafhankelijkheid der Philippijnen (proefschrift Universiteit Amsterdam, 1935) Surinaams staatsrecht (1937) De internationalisatie van het Suez-kanaal 1938) Mogen wij straffen? (proeve tot verklaring van de rechtsgrond derstrafj 1941) Suriname nu en straks (een sociaal-economische en staatkun dige beschouwing, 1946) De staatsinstellingen van Suriname (in de hoofdzaken ver geleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen, 1954) Sociaal Economische wetten van Suriname Interimwet en eindstructuur Voor zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau en in Schagen is een straat naar hem genoemd, de Buiskoolstraat. 3. Eildert Buiskool Eildert werd op 8 september 1901 geboren te Oterdum, ge meente Delfzijl en hij trouwde op 10-06-1927 te Schagen met n,. l.A.E BUISKOOL In 1938 kocht Buiskool villa Havana aan de Hoep. Rechts: Villa Havana werd omgedoopt in villa Renova. In 1946 verscheen deze sociaal-econo mische en staatkundige beschouwing. Het is heel goed mogelijk dat er onder u zijn die aan burgemeester Buiskool, of de advocaat en kanton rechter Buiskool herinneringen bewaren. Laat ze ons weten, zodat we in een aanvullend artikel die herinneringen kunnen publiceren. Tenslotte was hij een bloemrijke persoonlijkheid die een bewaarde, op schrift gestelde herinnering meer dan waard is!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 8