Boekbespreking met haare dorpen 'De stadt Alkmaer met haare dorpen' - maar vooral de dorpen. [MllSBïèmer MT01- 1010 Wieringerwaard 1610 - 2010 Op vrijdag 16 april jl. heeft het Regionaal Archief Alkmaar een heel bijzonder boek laten verschijnen. Na 270 jaar is een manuscript - met maar liefst 70 pentekeningen - van de Alkmaarder Gijsbert Boomkamp uit het archief voor iedereen bereikbaar geworden. Het manuscript uit 1740 heeft de verraderlijke titel 'De stadt Alkmaer met haare dorpen'. Boomkamp heeft zijn boek nooit voltooid en daardoor is er veel in te vinden over de omliggende dorpen en vrijwel niets over Alkmaar zelf. Boomkamp past volledig in de 18de-eeuwse traditie van onver moeibaar overal veel topografische informatie verzamelen en dit vastleggen in handschriften, zoals bijvoorbeeld ook de Amster damse koopman Schoemaker deed. Het nu gepubliceerde handschrift is door de Werkgroep Oud Schrift van het Regionaal Archief Alkmaar voorzien van een moderne hertaling en een forse inleiding. Bovendien zijn naast de oorspronkelijke pentekeningen ook hedendaagse foto's opgenomen. Boomkamp heeft de tekst ingedeeld volgens de in 1740 gel dende rechtsgebieden. Het baljuwschap Schagen, omvattende 'de stede Schagen, Burghorn, Barsingerhorn, Kolhorn' vinden we dan ook als een hoofdstukje van zo'n 10 pagina's. Een interessant boek over de Noordkop van toen,voor de mens van nu. Fred Timmer 'De stadt Alkmaer met haare dorpen' Door Gijsbert Boomkamp ISBN 978.9078381.365 336 pag. 24,95 Een beschrijving uit 1740 van historisch erfgoed in Noord-Holland *•>1 Wie dit jaar Wieringerwaard binnenkomt, ziet onmiddellijk dat er wat aan de hand is. De twee wegen worden overspan nen door kleurige bogen, en overal staan masten die fleurig omwonden lantarenpalen blijken te zijn. Wieringerwaard viert feest. Vierhonderd jaar geleden viel de polder droog. En dat wordt gevierd. Een van die manifestaties is het verschijnen van het boek van Jan Bremer, getiteld 'WIERINGERWAARD, 1610- 2010', verschenen bij uitgeverij Pirola in Schoort Het is een prachtig boek geworden, rijk geïllustreerd met vele afdrukken van schilderijen, tekeningen, etsen, prentbriefkaarten en foto's. Uiteraard gaat Bremer eerst terug naar het allereerste begin van de polder, de bedijking, de droogmaking en de financiering van dat project. Vervolgens wordt elke eeuw of belangrijke periode uit een eeuw besproken. Wie er bestuurde en hoe dat gebeurde, wie er woonden en hoe ze aan de kost kwamen. Waar de grond van de polder geschikt voor bleek en dus wat er verbouwd en geteeld werd en hoe het was gesteld met de veehouderij. Wieringerwaard heet ook wel de Pauwenstad en de versierselen boven het water brengen dat prachtig onder de aandacht. Toen in de 19de eeuw de welvaart sterk toenam, hadden vele boeren families het echt goed. En daarmee pronkten ze, zoals de door hen gehouden pauwen met hun staart. Het waren er opvallend veel en dat leverde Wieringerwaard zijn bijnaam op. In 12 kapitale hoofdstukken laat Bremer de geschiedenis van de Wieringerwaard (let op het lidwoord) de revue passeren. Of an ders gezegd, hij roept het verleden op en beschrijft hoe het er in die vierhonderd jaar aan toeging. Dat, versterkt en verlevendigd door de illustraties en een zevental bijlagen, levert zoals gezegd een prachtig boek op. Wieringerwaard kan pronken met deze schitterende veer, weliswaar geschreven door de man die van Den Helder alles weet, maar die de Noordkop van de Zijpe tot Koegras van Wieringerwaard tot Texel als zijn broekzak kent van de vroege middeleeuwen tot nu toe. Wieringerwaard mag trots zijn op deze inwoner. Karei Numan 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 12