in Schagen l 1850-1950, deel 1 Eens was er ook in deze regio geen christen dom. Mensen beleden, zoals dat later heette, heidense praktijken. Toen kwamen er vanuit Ierland en Engeland pas bekeerde Angelsaksen, onder wie Willibrord. De bekering van de bevol king in het toenmalige noordelijke Nederland nam een aanvang. Ten slotte hing de bevolking het christendom aan, iedereen was rooms-katholiek. Maar dat bleef niet zo door allerlei oorzaken. En inmiddels ziet het religieuze landschap van Nederland er al weer heel anders uit. De voorgeschiedenis tot 1848 Willem van Beieren de Bastaard, Heer van Schagen, had kort na dat hij het slot als woning had betrokken, de rooms-katholieke kerk laten bouwen, die vernoemd werd naar de patroonheilige St. Christophorus. Het fraaie kerkgebouw was omstreeks 1460 gereed gekomen. In die tijd behoorde iedereen tot de rooms- katholieke religie. Behalve dat er godsdienstoefeningen in de kerk werden gehouden, had het gebouw ook een functie als nieuwsbron. Vanaf de preekstoel werden kerkelijke feest- en heiligendagen bekend gemaakt en voor de gemeenschap be langrijke gebeurtenissen werden medegedeeld door middel van aanplakbiljetten aan de kerk. De ruimte rondom de kerk was vanzelfsprekend een gunstige plaats om goederen uit te wisselen en te gebruiken als markt plaats, zodat daar altijd veel volk op de been was. Kort na het in gebruik nemen van de kerk werd er al marktrecht aan de De verzuiling Diederik van Sonoy

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 10