Boekbespreking West-Friesland toen en nu West-Friesland, toen en nu. Eerste aflevering, Monument van een dijk. Het moet gezegd, een prachtig initiatief van het Westfries Genootschap, Westfries Archief, Westfries Museum en het Regionaal Archief Alkmaar en niet te vergeten Uitgeverij Waanders. Zij hebben name lijk gezamenlijk besloten een serie van maar liefst 15 delen over de historie van West-Friesland uit te geven. Deze boekbespreking is gebaseerd op het eerste deel dat als thema de West-Friese Omringdijk heeft. In de inleiding wordt de ontstaansgeschiede nis van de dijk kort behandeld. Aan de hand van tien plaatsen aan deze beroemde dijk, waarvan de bouw en het onderhoud zo'n grote klus is geweest dat die wel eens is vergeleken met de bouw van de pirami des of de Chinese muur, wordt de lezer uitgenodigd een duik te nemen in de geschiedenis van dit unieke gebied. En wat voor een duik. De uitgave is keurig verzorgd, duidelijke teksten en prachtig beeldma teriaal. Met name de gebruikte illustraties vallen op door de juiste verhouding van oude kaarten, foto's en tekeningen afgewisseld met schitterende foto's van de huidige situatie. De tekst geeft een korte, maar krachtige ontstaansgeschiedenis van het object. Klein puntje van kritiek: waarom niet per onderwerp een literatuurlijstje toegevoegd voor de geïnteresseerde lezer die meer wil weten over een bepaald historisch onderwerp? Ten slotte twee voorbeelden van locaties die dicht bij Schagen liggen en dus gemakkelijk vanuit de Mag- nusveste te bezoeken zijn. Aandacht wordt besteed aan de resten van Nuwendoorn, tussen Eenigenburg en Krabbendam. Kort wordt het ontstaan van deze zogenaamde dwangburcht, gebouwd ten tijde van Floris V, geschetst. Ook wordt er ingegaan op de min of meer toevallige (herontdekking van het kas teel na de Tweede Wereldoorlog. Een andere bijzondere plaats aan de dijk is de kapel aan de Keinse. Ook hier een kort en duidelijk verhaal over de geschiedenis van omgeving en het kleine kapelletje. Nadat er aan het begin van de 16de eeuw een Mariabeeldje was aangespoeld, de Keinse lag nog aan het water (de inpoldering van de Zijpe begon in 1552), werd er in 1519 op de dijk een klein kerkje gebouwd. Omdat bij de vondst het beeldje werd schoongespoeld in de meest nabije waterput, door Ruud Spruit kreeg het water bovennatuurlijke krachten, zo werd beweerd. Dit leidde weer tot de komst van vele gelovigen. Hun gebeden werden prompt verhoord. Tijdens de Reformatie werd het kapelletje vernield en het Mariabeeldje verdween. In 1954 werd op deze prachtige plek opnieuw een kapel gebouwd. Het beeldje werd in 1992 weer gevonden en is nu te bewonderen in het Westfries Museum te Hoorn. Deze eerste aflevering maakt nieuwsgierig naar de volgende 14 boekjes. Maar nu staat voor de redactie van de Kakelepost al vast dat hier in een behoefte wordt voorzien. Het doel, de geschiedenis van West- Friesland zichtbaar te maken in woord en beeld, is zeker geslaagd. Onze complimenten aan degenen die dit mogelijk hebben gemaakt! Bij deze Kakelepost vindt u een inschrijf formulier waarmee u een abonnement kunt nemen op de reeks 'West-Friesland, toen en nu'. U moet het formulier in dat geval inge vuld rechtstreeks naar de uitgeverij Waanders zenden ter attentie van mevrouw M. Kolthof. U kunt het abonnement laten ingaan met het door u aangegeven nummer en te allen tijde beëindigen. Als u dat doet, kost het u evenveel als bestel len via de boekhandel, maar er is een verschil. Door met dit formulier te bestellen verdient uw Historische Vereniging Schagen e.o. 5,- per abonnement. Er gingen u al bijna tien leden voor!!! Philip van der Zee -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 9