van lezers tr De publicatie over't Stadje, nu gelegen aan de Loosdijk nummer 1, heeft de familie Schouten naar de pen doen grijpen, en niet alleen de familie Schouten. Er blijkt meer over te zeggen te zijn. Reden waarom we nog eens wat dieper in 'de materie' zijn gedoken om onderste stenen boven te halen. We laten eerst even Jaap-Nan Schouten aan het woord, mede namens zijn vader Jaap Schouten: Het sectienummer van 't Stadje was of is D 246. Al voor 1900 was het Stadje in het bezit van de familie Eriks en rond 1928 is de familie Schouten daar komen wonen; zij heb ben er tot 1950 gewoond. In 1933 is het huis verkocht door de familie Eriks, door middel van een veiling, die werd gehouden in de Gouden Engel van de heer J. K. Boontjes. Het huis werd toen gekocht door de heer Abraham de Waard, van beroep bakker te Barsingerhorn en deze bleefhet verhuren aan de familie Schouten. Wat betreft het schilderij dat op de voorkant van de Kakelepost staat, dit is in het bezit van mijn vader en is geschilderd in 1942, ook de naam van de schilder is bekend. Om dit verhaal aan te vullen, hebben we gebruikgemaakt van de kadastrale gegevens waarover de heer Erik Visser uit Scha- gen, lid van onze Historische Vereniging, beschikt. Daar komen ze, in enigszins aangepaste vorm: Pieter Hartman, boer te Schagen, is in 1832 bij de invoering van het kadaster eigenaar van perceel D1 Jan Berkhoutarbeider te Schagen, koopt het in 1832 en wordt dan de eigenaar. Op zijn beurt verkoopt hij het huis in 1844 aan Jacob Stammes, boer te Schagen. Deze verkoopt het huis in 1849 via een openbare verkoping en Grietje Stammes uit Barsingerhorn wordt dan de eigenares. Bij een boedelscheiding en verkoop verandert het eigendom in 1850. De nieuwe eigenaar wordt Pieter Timmerman, landman uit Haringhuizen. Door koop wordt Pieter Stam, een visser, eigenaar op 1 juli 1866. In 1871 bouwt hij er iets bij. Dan ook verandert het kadastrale nummer van D1 in D246. Zijn vrouw, Grietje Reigers, wordt in 1876 eigenaar van het pand, via een boedelscheiding, na het overlijden van Pieter Stam, haar man. Zij verkoopt het in 1880 aan de boerenknecht Arie Floriszoon Eriks, de jongste zoon uit haar eerste huwelijk J 7 ■*0. .-"V met Floris Eriks. Arie Eriks woont er lange tijd, namelijk 46 jaar. Na zijn overlijden gaat het eigendom over op zijn weduwe, Aaltje Kramer. Zij heeft het zogenaamde vruchtgebruik. In 1933 verandert de situatie. Abraham Bakker, bakker uit Bar singerhorn, koopt het huis via een veiling na het overlijden van Aaltje Kramer. Tot 1950 heeft hij het huis in zijn bezit. In dat jaar wordt het door Jacob Schouten, landbouwer aan de Tjallewal, gekocht. Via hem komt het in het bezit van de Coöperatieve Vereniging van Veehouders te Harenkarspel, welke vereniging het huis in 1955 doorverkoopt aan Arie Klaaszoon Wit. Wit is landbouwer en woont in St. Maarten als hij het huis koopt Hij vernieuwt het huis in 1956, aldus een aantekening in het ka daster. Wit verkoopt het huis in 1967 aan Pieter van den Ende, de huidige eigenaar en bewoner, die het in 1973 gedeeltelijk heeft vernieuwd en verbouwd. Als in 1988 de ruilverkaveling toeslaat, breidt de familie Van den Ende het grondgebied enigs zins uit in westelijke richting, mede ingegeven door de aanleg van de S3, ofbeter de N245. In deze lange lijst van eigenaren komen we de door de fami lie Schouten genoemde De Waard tegen, evenals de familie Schouten zelf Aaltje Kramer is zonder twijfel de weduwe van Arie Florisz Eriks, waardoor het begrijpelijk wordt dat de familie Eriks in 1933 het huis door middel van een veiling kan verko pen en Abraham de Waard, bakker in Barsingerhorn, de nieuwe eigenaar wordt. Uit de ze gegevens blijkt dat het huis vanaf 1866 tot 1933,67 jaar lang, in het bezit is geweest van dezelfde familie. De wijziging van het kadastrale nummer is ook boven water. In 1871 blijkt D1 veranderd te zijn in D246. Een dergelijke wijziging kwam voor indien de omvang of het karakter van het terrein veranderde en dat moet dus gebeurd zijn toen Pieter Stamde visser, er woonde of kwam wonen. Wat de wijziging was, is duidelijk: een verbouwing. Nu is het zo dat een eigenaar niet per se ook een bewoner is. De eigenaar kan het pand verhuren en de bewoners worden in het kadastrale gegevens niet genoemd. Toch weten we iets van de bewoners voordat de familie Van den Ende eigenaar werd van Loosdijk 1 in 1972. Daarvoor, zo meldde de heer Chattellon ons, woonde er een familie De Vet. Hij weet dat doordat hij als melkboer in functie daar aan de deur kwam. En de heer R. van Ketel weet te melden dat Klaas Spaan er woonde voor de familie De Vet. Klaas Spaan was inseminator. En daarmee is ook het raadsel van het inseminatiebedrijfje op gelost. Het ging niet om een bedrijfj het ging om een bewoner die inseminator was. Klaas Spaan is op een gegeven moment verhuisd naar de nieuwbouw aan de Parallelweg. Ten slotte we ten we van de familie Schouten dat die familie er heeft gewoond vanaf ongeveer 1928. T^ii fWA; - - 4> Reacties 't JTASJ 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 8