Menno Poldervaart uit arbeidsdienst, legitimatie, inlegvellen van stamkaarten en dergelijke gedrukt. Nadat in Schagen in 1942 de 'Divionsstab Nordholland- Nord' werd gelegerd, moesten veel geheime stukken worden gemaakt. Dat gebeurde onder meer bij Plukker, onder toezicht van Duitse militairen. De afdeling lichtdrukkerij werd daartoe gevorderd. Siem Plukker zwaaide hier de scepter en liet niet toe dat de Duitsers de machines zelf gingen bedienen. Vaak stelde Wim Plukker de lichtdrukmachine moedwillig verkeerd af zodat de Duitsers de afdruk niet goed konden krijgen. Omdat de Duitsers erbij bleven staan, was het voor Plukker moeilijk een tekening of kaart achter te houden. Toch waren ze voor het verzet erg belangrijk en bovendien waren de gegevens over mijnenvelden, geschutsstellingen, richt punten van artillerie etc. onfeilbaar omdat de Duitsers er zelf mee moesten werken. Om een lichtdruk in handen te krijgen, vervaardigde hij er een extra die in de ontwikkelingskoker met ammoniak achterbleef of op een andere manier werd wegge moffeld. Ook zijn echtgenote speelde daarbij vaak een rol. Zij moest de Duitsers afleiden, melk aanbieden of de kinderen naar binnen laten gaan. Er werd zelfs, als afleidingsmanoeuvre, aan de Duitsers gevraagd de kinderen te fotograferen. Als de Duitsers weg waren, ging Siem Plukker altijd zo snel mogelijk naar Frits Bongenaar. Bongenaar speelde als hoofd van de Schager spio nagedienst de informatie door naar de geallieerden. Eenmaal is Siem zich onaangenaam bewust geweest van de mogelijke ge volgen van het verzetswerk. Dat was toen hij, wellicht vlak nadat hij een lichtdruk naar Bongenaar had gebracht, in de Laan door de Duitsers staande werd gehouden. Hij heeft daar 20 minuten tegen een muur gestaan. In die 20 minuten is er heel wat door hem heengegaan. De drukkerij aan de gracht werd trouwens ook voor andere verzetsdoeleinden gebruikt. Als je goed luis terde, kon je op de Gedempte Gracht de machines horen van de veelal nachtelijke illegale drukactiviteiten. Het Zaanse illegale blad De Typhoon is tot het einde van de oorlog bij Plukker gedrukt. De kopij werd wekelijks verborgen in de stang van een fiets met houten banden naar Schagen gebracht. Frits Bongenaar regelde dat er stroom was om de kranten te drukken. Er werd meestal gedrukt vanaf een uur of acht 's avonds. Bij het drukken stonden er altijd twee man op de uitkijk bij de poort naar de Gedempte Gracht. Zodra er onraad was, moest het licht uit en werd alles stil. Over de sloot achter de drukkerij lagen planken. De vluchtroute voerde naar de Nieuwstraat en er was een schuilmogelijkheid in de nabijgele gen Aloysiusschool, waar ook clichés, bonkaarten, stempels en ander belastend materiaal konden worden verstopt. De verspreiding van de Typhoon werd voornamelijk door meisjes en vrouwen gedaan, tot in Den Haag, Haarlem en Zevenaar toe. Siem Plukker hield zich voornamelijk bezig met het drukwerk, Wim Plukker was daarnaast actief in het gewapende verzet. Hij maakte deel uit van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) in de Zijpe en later van het plaatselijke district van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Wim was daardoor veel weg en had daarbij altij d een revolver op zak. Hij was onder meer betrokken bij het opblazen van een brug waar een munitietrein naar Den Helder overheen moest. Wim Plukker was overigens iemand die meer in de organisatie dan in de uitvoering zat. Desondanks bevond zich de opslag van munitie en wapens achter de letterkasten in de drukkerij. Op zolder waren springstoffen opgeslagen. De gebroeders Plukker zijn nooit gearresteerd, maar Siem werd aan het einde van de oorlog door de Duitsers 'vogelvrij' verklaard in verband met sabotage. Hij is toen een halfjaar als boerenknecht ondergedoken geweest op een boerderij. Menno Poldervaart was een bevlogen verzetsstrijder tegen de overheersing. Een enthousiaste, gedecideerde man die je kon vertrouwen. Menno Poldervaart was afkomstig uit het Gooi. Daar colpor teerde hij al in 1933 met het antifascistische blad 'Junge Front'. Menno was oorspronkelijk christen-socialist en werd later lid van de Communistische Partij Nederland. In Bussum dreef hij een uitgeverijtje waar onder meer het blad "Vrouwen voor Vrede' verscheen. Via zijn vader, een Naardense predikant, kreeg hij de leiding over een drukkerij in Schagen, nadat de toenmalige directeur overleed. De Westfriese Kerkbode was een drukkerijtje waar Wim Plukker (met hoed), zittend naast zijn broer Siem. Voornamen: Geboren: Overleden: Gehuwd met: Beroep: Menno 23 juni 1917 te Utrecht november 1979 Corrie Snoek uitgever, drukker 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 5