Verzetsverhalen Jaarvergadering (vervolg) Gebroeders Plukker Het bestuur van de Historische Vereniging Schagen en omstreken nodigt de leden uit voor de jaarvergadering Op: donderdag 22 april 2010 Aanvang: 20.00 uur Plaats: De Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen AGENDA Opening door de voorzitter Mededelingen en ingekomen stukken Verslag van de jaarvergadering 2009 Jaarverslag van de secretaris Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Verslag kascontrolecommissie Aanpassing contributie Verkiezing kascontrolecommissie B estuursverkiezing Rondvraag Sluiting PAUZE Jan Buisman Natuurlijk verzorgt de Historische Vereniging Schagen en Omstreken ook dit jaar weer een lezing na de jaarvergadering. Deze keer zullen Jan Buisman jr. (wie kent hem niet) en Harry Kooy (bekend van zijn boeken 'Mooi Barsingerhorn' en 'Mooi Kolhorn') hun opwach ting maken. De leidraad bij hun verhaal zal zijn het boek van Jan Buisman sr. 'Ouwe koeien uit de sloot'. De jaarvergadering en de daar op aansluitende lezing zijn op donderdag 22 april. We beginnen om 20.00 in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen. De entree is voor leden gratis, niet-leden betalen €3,-. We hopen op een grote opkomst. De gebroeders Luider, de gebroeders Plukker en Menno Poldervaart, zij zijn degenen die deze keer herdacht worden in de Kakelepost. Wat ze deden, wie ze waren, wat hun motieven waren, het is lang geleden. Dat vasthouden en eraan denken is voor wie nu leeft net zo belangrijk als hun daden waren toen ze zich hier in Schagen verzetten tegen wat ze verkeerd vonden. Het verschil is onder andere door hen tot stand gekomen. Nu kunnen we zeggen wat we denken, voor onze mening uitkomen zonder het ogenblikkelijke gevaar te lopen te worden opgepakt en verhoord, hoewel er grenzen zijn. Maar die hebben we zelf gesteld of stellen we zelf. En ook als we het er niet mee eens zijn, dan nog kunnen we daaraan uiting geven zonder levensgevaar. En dat ook daarop uitzon deringen bestaan, weten we maar al te goed, gezien het recente verleden. Des te belangrijker is het dat we niet alleen gedenken, maar ook actief zijn en ons verstand gebruiken. De activiteiten van de twee broers Wim en Siem Plukker concentreerden zich voor een groot deel in het drukkerijtje met boekhandel aan de Gedempte Gracht, dat zij samen met hun moeder dreven. Daar werden onder meer geheime militaire tekeningen prak tisch onder de ogen van de Duitsers achtergehouden, valse bescheiden gedrukt en illegale bladen vervaardigd. De gebroe ders Plukker vervaardigden 48.000 exemplaren van het illegale blad "Vrij Nederland", 60.000 exemplaren van de 'Typhoon' en 10.000 exemplaren van de 'Luistervink'. Verder hebben zij, voor verspreiding aan onderduikers, valse ontslagbewijzen Vaak stelde Wim Plukker de lichtdrukmachine moedwillig verkeerd af, zodat de Duitsers de afdruk niet goed konden krijgen. Jan Buisman ten voeten uit gefotografeerd door Luit Bregman. Voornamen: Wilhelmus Gerardus Geboren: 26 november 1906 te Schagen Overleden: 13 december 1970 Gehuwd met: M. Dekker Beroep: typograaf Voornamen: Simon Johannes Geboren: 7 augustus 1911 te Schagen Overleden: 2 september 1948 te Schagen Gehuwd met: Veronica Maria Schotten Beroep: meubelmaker/typograaf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2010 | | pagina 4