Bij een klassenfoto uit 1904 De Roomsch Catholijke parochiale bijzondere school üssstw; De foto komt uit de collectie van mevrouw Engelbracht. Zij leende hem uit aan mevrouw Tiny Deutekom- de Ruijter die haar moeder Geertje Voorman herkende. Geertje was getrouwd met Jozef de Ruijter zoals u heeft kunnen lezen in het artikel 'Herinneringen in de Kakelepost van maart 2008. De foto is eerder gepubliceerd in het door de Europese biblio theek te Zaltbommel uitgegeven fotoboekje met de titel 'Kent u ze nog de Schagenaars' vol met foto's van Schagenaars van vroeger voorzien van bijschriften van de hand van Gert Pater. Helaas is dit boekje niet meer in de boekhandel verkrijgbaar en wordt zelfs tweedehands slechts sporadisch aangeboden. Op de foto staan de leerlingen van enkele klassen van de Roomsch Catholijke parochiale bijzondere school, de voorgan ger van de Aloysiusschool. Het bijschrift luidt: Hier poseren enkele klassen van de rooms- katholieke school in 1904. Rechtsboven staat het schoolhoofd, meester Gielen, daarvoor meester Veltman en links meester Van der Meulen. Voorste rij van links naar rechts: Joseph Overtoom (ome Jos), Lies Knüwer, Ella Dorbeck, Agaat Kroone, Grietje Ranke (mevr. Sinnige), Tini Dorbeck, Geertje Voorman (mevr. Jo de Ruijter), Annie Overtoom (mevr. C. Baars), Gerard van Pelt en een onbekende. Op de tweede rij: Kees Franke, Jo Baars, Hein Knüwer, Pé de Moei (jac. De Moei de kleermaker). Op de derde rij: Dina Veldman, Lena Overtoom, Gré Merz, Stien Veldman Jo Ranke, Marie de Moei en Trees Merz. Bovenaan staan: Dirk Bleeker, Antoon Overtoom, Gerard Knüwer (ma nufacturer), Joseph Kroone, Jan de Moei en Merz. Het zijn kinderen uit katholieke Schager families die genoemd worden in het artikel "Zuster Agnes, diamanten bruid", elders in dit nummer. Of de namen van de kinderen allemaal kloppen kan ik niet beoordelen. Mogelijk zijn er lezers of lezeressen die aan de hand van oude familiealbums tot de conclusie komen dat er bij de benoeming van de geportretteerden een foutje is gemaakt. Als dat zo is, wil ik het graag van u horen. Wat in elk geval niet klopt is de bevordering van meester Gielen tot schoolhoofd. Hij staat wel rechtsboven maar meester Velt man was het schoolhoofd. Over de school is eerder geschreven in de Kakelepost van oktober 2005 en januari 2006. Ruud van de Pol 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 23