Zuster De onderstaande tekst is afkomstig van een oom van de heer J.A. Brügemann, Josephus Antho- nius Brügemann (1868-1956). Het verhaal verplaatst ons naar het Schagen van rond 1900. Joseph neemt zijn zuster Clasina Maria Valentina, roepnaam Cien en sinds zestig jaar zuster Agnes, mee op een denk beeldige tocht door hun jeugd ter gelegenheid van het feit dat ze zestig jaar geleden 'intrad', non werd. Ze komen voor een laatste maal naar het Schagen waar ze zijn opgegroeid. Het 'katholieke deel' van Schagen komt gedetailleerd over het voetlicht. Het verhaal is als in één adem verteld. De redactie heefit daaraan zo weinig mogelijk veranderd, omdat het een belangrijk deel uitmaakt van het ophalen en vertellen van de herinnering. Als enige broer van je en met jezelf de enige overgeblevene van het koppeltje kinderen uit ons huisgezin van moeder en vader zaliger gedachtenis mag en wil ik niet achterblijven om je op dit diamanten feest met enige woorden toe te spreken. Ten eerste mijn hartelijke gelukwensen op deze voor u zo schone dag, de herdenkingsdag, de diamanten dag, de dag waarop je herdenkt dat je lang geleden je Goddelijke bruidegom je hart en hand hebt geschonken. Zestig jaar geleden verkoos je Hem en zijn Goddelijk hart te volgen. Je verliet je goede brave moeder en onvergetelijke vader, die jou als een engel hebben opgevoed, je verliet ons gezellig tehuis, je ouderhuis, je verliet je zus en je broers, je vriendinnen en kennissen, je gaf je jeugd, kortom, je gaf je geheel weg om je Goddelijke bruidegom, het Allerheiligst Hart van Jezus te volgen. Je verliet ook je ouderhuis om het slechts eenmaal weer te zien. Daarover wil ik verder niet uit weiden, het zou te ver voeren en werkelijk, het zou boven mijn krachten gaan, dat is priesterwerk. Ik stel voor dat je in gedachten met mij mee gaat op reis naar Schagen Nee, we zijn nu nog in leven en ik stel voor dat je in gedachten met mij mee gaat op reis naar Schagen. Wij met z'n beidjes. We gaan met de bus naar Leiden, nemen daar aan het station twee kaartjes tweede klas in plaats van derde; wel ja, voor het laatst nemen wij het er royaal van, en gaan naar Schagen. Mooi zo, we zitten alleen, dus kunnen we babbelen. In Haarlem overstappen naar Alkmaar. Nee we gaan door, ons doel is Schagen; we gaan oude herinneringen ophalen. We stappen over in Alkmaar. Nu zijn we op bekend terrein: Heerhugowaard. We gaan door, het is een echte boemel; zie je daar die grote mooie kerk, daar is het klooster en daar zijn de scholen van zuster Mechtildus. Nee, we gaan verder, Station Noord-Scharwoude voorbij. Zeg Cien, moet je even opletten, zie je daar dat boerenstulpje, net voorbij de tunnel, ja, dat huis met dat kleine bruggetje. Ken je dat nog? Dat is het geboortehuis van tante Trein van oom Janus en daar woont dus ook Kaatje van der Park, weet je nog wel hè. Jans komt er veel. Aan de andere kant van het spoor woont Geertje van Kees Trompetter. Kijk, dit is het Waarland en verder Zijdewind, Tjallewal, Grote- wal, Witte Paal en de Oude Kaag. We zijn eindelijk in Schagen. Frans Raap staat aan de controle, Kees Franken staat met z'n ezelkarretje vrachtgoed op te laden. Er is vast voor ons een heel vrachtje bij. Zie je wel, grote balen manufacturen. We gaan door de Spoorlaan, langs de goederenloods en de veelading tot het Stationskoffiehuis van Visser. Dan het hoekje om. Zie, daar staat de gasfabriek, daar woont Dirk Ranke in dat witte huis, je weet welAafje en Betje Ranke, 't zijn nog zowat vriendinnen van je. Nee, eerst de Molenstraat in en kijken, dan meteen naar de Nieuwe Laagzijde. Hier woont Jan Baars de schilder, weet je wel? Trien de vriendin van onze Dora en Cornelia, de boezem vriendin van Dora Keet van oom Jaap. Hier is de winkel van Rotgans en daarnaast de herberg met Agnes Diamanten Een kijkje in de Molenstraat. Overlijdensbericht van de stamvader van het Noord- Hollandse geslacht Brügemann. behuwd- en kb*w 11 (TeUrM«- Echtgenoot do U,,-ljn7EPH BKIIGEMANN i» den ouder- H.er JOZEPH n& frne genoegel.jke och*- dom iuun 71 J maanden; tijdig ontging van* l££jfl. dfr Stervende», voorven de H bHüGEMANN. Geb. Bnwin- 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 14