Spannende verhalen Fragment van pag. 32 waarin het moment wordt beschreven waaropMagdalena in het klooster wordt opgenomen. Na een laatste omarming van haar vader, waarbij Mag- dalena toch eenige tranen stortte, stapte ze in het rijtuig, dat haar naar de oude markiezin zou brengen, en een half uur later trad ze het klooster binnen, dat haar tot toe vluchtsoord zou dienen en waar ze de rust en het geluk hoopte te vinden. Na aan de Eerw. Overste voorgesteld te zijn, werd Magdalena door eene jeugdige religieuse naar hare kamer gebracht. Hare meubels stonden reeds op hunne plaats. Bij het zien van deze heldere, witte kamer, waarvan het groote venster op den tuin uitzag, slaakte het jonge meisje een kreet van vreugde. „O, wat een mooie kamer. Zuster." zei ze, zich tot de religieuse keerend, „wat ziet ze er gezellig uit, en hoe gelukkig zal ik hier zijn „Dat hopen we, mijn kind. Naar hetgeen mevrouw de Markiezin ons heeft gezegd, zal het u niet moeilijk vallen u naar den regel van ons huis te schikken." Uit mijn lagere school tijd heb ik de beste herin neringen aan de meesters die het laatste kwar tiertje van een schooldag vulden met een spannend verhaal. De meesten hielden het bij vertellen maar sommigen zetten hun verhalen op schrift en vonden een uitgever bereid het verhaal in boekvorm op de markt te brengen vaak met groot succes. Denk maar aan Leonard Roggeveen en Carel Beke. Ook meester Veltman was een van die vertellers die zijn verhalen opschreef en een uitgever bereid vond de verhalen in boekvorm uit te geven. Het betreft hier niet alleen eigen werk maar ook vertalingen. Zijn naam zult u tevergeefs zoeken op de titelpagina want hij schreef onder het pseudoniem Cornelis van Schagen, soms verkort tot C.v.S. De bijgaande tabel geeft een voorlopig overzicht van zijn boe ken waarvan enkele te vinden zijn in de Koninklijke Bibliotheek. Ook op het internet worden soms boeken van zijn hand aan geboden. Zelf heb ik, om een indruk te krijgen, het boek Mes voor Allen' aangeschaft. Het ziet er voor een bijna honderd jaar oud boek nog redelijk uit. De afmetingen zijn 26,2 x 18,5 cm. De twee verhalen die het bevat: Allen voor Men' 162 p.) en 'Isabella de Trégonnec' (86 p.) zijn gebonden in een hard linnen kaft met goudkleurige opdruk. Het aardige is, dat voorin een schoolrapport is geplakt en de mededeling dat het boek als prijs diende voor de goede prestaties voor rekenen en aardrijkskunde

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2010 | | pagina 10