Melle Komrij De Schager kruidenier heeft zich tijdens de oorlog bezig gehou den met tal van activiteiten waaronder hulp aan onderduikers, distributie van bonkaarten en vervalsing van identiteitsbewijzen de hoofdmoot vormden. Het verzetswerk van de van huis uit gereformeerde Melle Komrij concentreerde zich in zijn kruidenierszaak in de Regentenstraat te Schagen. Dit huis waarin zich tussen plafond en slaapkamervloer een vrij grote ruimte bevond, herbergde regelmatig onderduikers. Meestal werden die na een paar dagen elders ondergebracht. Melle zag het verzetswerk als zijn plicht. NSB'ers werden dan ook als klant geschrapt. Duitsers die in de landbouwwinter- school waren gelegerd kwamen wel eens in de winkel. Het ge beurde dan dat Melle bepaalde dingen niet wenste te verkopen. "Dat is voor mijn klanten" zei hij dan. Hij had ook contact met een anti-Duitse soldaat en wist zo vaak wanneer er razzia's werden gehouden. Hij was aangesloten bij de LO en verzorgde bonkaarten en vervalste persoonsbewijzen aan onderduikers. Ook konden bij hem persoonsbewijzen worden ingeleverd om de geboor tedatum te laten veranderen. Op die manier konden mensen tewerkstelling in Duitsland ontlopen. De kruidenierszaak gold als illegaal distributiepunt van bonkaarten. Gerrit Sloof uit Sint Maarten, destijds één van de districtleiders van de LO rond Schagen, kwam er regelmatig een tas met bonkaarten halen. De rantsoenbonnen werden door Nieuwedieper Piet Boogaard als functionaris van het distri- Na een aantal dagen werd Melle overgebracht naar de gevangenis aan de Weteringschans in Amsterdam. butiekantoor Schagerbrug op stamkaarten van onderduikers geleverd. Met die tas is Boogaard samen met Komrij door de Sicherheitsdienst (SD) opgepakt. Het was 19 oktober 1943 's middags om vijf uur. Elisabeth Komrij was samen met haar twee zoons alleen thuis toen de Duitsers van alle kanten binnenvielen. Ze moesten in de keuken blijven terwijl het hele huis werd doorzocht. Na een klein half uur kwam Melle aanfietsen, met Boogaard en een onbekende. Ze werden onmiddellijk gearresteerd en overgebracht naar het cachot onder het gemeentehuis. Later is ook Sloof tegen de lamp gelopen toen hij nietsvermoedend de tas met bonkaarten wilde ophalen. Na een aantal dagen werd Melle overgebracht naar de gevange nis aan de Weteringschans in Amsterdam. Daar is hij gedurende langere tijd verhoord. "Gebukt, met een doek over het hoofd, maar hij heeft nooit bekend". Na enkele maanden werd hij over gebracht naar het concentratiekamp Vught. In Vught kwamen Melle Komrij, Piet Boogaard en Gerrit Sloof elkaar weer tegen. Zij werden geplaatst bij het zogenaamde Philips-commando, een werkgroep die, na het bombardement op de Eindhovense Melle Komrij op 25-jarige leeftijd. Voornamen: Melle Geboren: 23 maart 1906 Overleden: 11 februari 1970 Gehuwd met: Elisabeth Feddema Beroep: kruidenier 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 9