^£LA A V if c *4ff1&ü' a 0 W\ ^,V V n Si ,V V\ 51 a\ 'V o J> O, $lo p!l 'i^-'r h verweg, pal tegenover de afslag naar de Cornelissenwerften zuiden van de weg in de IJskaag. Het aardige is dat Arie Kapitein, iemand die zich in de tweede helft van de vorige eeuw intensief heeft beziggehouden met de vraag van wie de diverse percelen waren en hoe ze heten als ze nog een naam hadden, wel heeft gevonden dat het desbetref fende land de naam Stadswait droeg! Het kan zijn - maar dat moet ik nog nauwkeuriger uitzoeken - dat op dezelfde plaats ooit de Muntjewerf, de Munnikenwerf, heeft gelegen. Zeker weet ik dat niet. De andere plek die zo geheten zou kunnen hebben, is enige meters zuidelijker, daar waar het Loosdijkje naar het westen buigt, richting het Storke- dijkje. Met die monniken wordt verwezen naar de monniken van het klooster van Egmond, die ten westen van dit gebied grond hebben gehad tussen pakweg 990 en 1600. De Valk- kogerdijk droegen ze inclusief het onderhoud ervan aan de bewoners over in 1291. Met vriendelijke groeten Na dit antwoord, zo bleek een tweetal brieven later, was er een misverstand geboren betreffende de precieze plek van de woning van de familie Van den Ende, en wel bij de redactie. Natuurlijk niet bij de familie Van den Ende. Foto's, waaronder een mooie luchtfoto brachten de uitkomst. Maar laat ik niet op de zaken vooruitlopen en de correspondentie vervolgen met de volgende brief van de heer Van den Ende: Geachte heer Numan, Na uw vorige mail heh ik de geografische website afigezocht, maar vergeefs gezocht naar munnikenwerf in welke spelling dan ook. Wel een verwijzing naar het Rijp je ofiRoipie, maar dat ligt nog voorbij Tuitjen- horn en is een terp geweest met een klein klooster. Uw veronderstelling over een tol op de plek van 't Stadje wordt enigszins gesteund door de mondelinge overlevering van buurman Cor Zijdewind, die me jaren geleden vertelde, dat in zijn jeugd dit plekje als een soort pleisterplaats werd gebruikt Misschien was de tol al lang verdwenen, maar de traditie van een oponthoud op die plek was wellicht in de hoofden van mensen wat hardnekkiger. Ik ga dit gezoek steeds leuker vinden. Het antwoord van uw redacteur hierop luidde als volgt: Geachte heer Van den Ende, Bij het Rijpje ligt de Munnikenbrug, bij Schagen op of nage noeg op de plaats van 't Stadje lag de Munnikenwerf Beide heb ben verband met de bezittingen van de Monniken van Egmond in de zogenaamde Waardgeerzen, dat is het gebied tussen de Groenedijk en Oosterdijk aan de westkant (Sint Maarten, Stroet, Dirkshorn) en de Zijdewind, de Valkkogerdijk aan de oostkant en de noordkant van de Heerhugowaard. Ze hadden niet het hele gebied, maar wel een stuk ervan. Met vriendelijke groeten De familie Van den Ende zat niet stil en stuurde nog een aantal T^LLtWAt 0 Detail van de gemeentekaart van 1900. 'T ffTAVj Na de aanleg van de N245 was't Stadje niet meer bereikbaar via de Tjallewallerweg of de Loosdijk. Ave/iöorp -0.4 s&~0,4 TjalU«al I/»V 't Stadje -0.7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 6