Van de voorzitter Inhoud Lezing Jan de Bruin. 1.4#.^ Op donderdag 28 januari zal Jan de Bruin, werk zaam bij het Regionaal Archief te Hoorn, een lezing houden over de West-Friese omringdijk. Gespro ken zal worden over onder andere de bestuurlijke organisatie in West-Friesland door de eeuwen heen. Ook zal aandacht geschonken worden aan het zogenaamde "Groot Proces", een conflict tussen het westen en het oosten van West-Friesland over het onderhoud van de omringdijk. Het verhaal wordt ondersteund door oud kaartmateriaal. De lezing vindt zoals gebruikelijk plaats in de Nieuwe Nes, Schoenmakerspad 1 te Schagen. We beginnen om 20.00 uur. De entree is gratis voor leden van de Historische Vereniging, niet- leden betalen 3,-. Het is op het ogenblik een hele kunst om de Nieuwe Nes te be reiken, vooral s avonds. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven. De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg voor Hoep-Noord neemt nu eenmaal tijd. Gelukkig is het Schoenmakerspad door het Acaciapark goed geasfalteerd - maar het is er 's avonds aardedonker. Op maandagavond wordt er trouw gewerkt aan de ontsluiting van het vele historische materiaal dat de vereniging rijk is. We hebben enthousiaste hulp van een sociale stagiaire' van de GSG. Het werk vordert gestaag, maar meer hulp is welkom. De ledenvergadering zal gehouden worden op 22 april 2010 in de Nieuwe Nes. Nadere bijzonderheden kunt u lezen in het eerste nummer van de Kakelepost van 2010. Ten slotte vraag ik uw aandacht voor de in dit nummer aange kondigde lezing van Jan de Bruin over de Westfriese Omring dijk op 28 januari 2010 in de Nieuwe Nes. Voor het overigeveel leesplezier. 2 Colofon 3 Van de voorzitter 4 Vraagstukken rondom het Loosdijkje 8 Verzetsverhalen 11 Boekbespreking 12 Reacties van lezers 14 Willem, bastaard van Holland 18 Nog heel even: Leonard Roggeveen 19 Kleding rjjnSyfjcd xM*Jk '^V Éfr öpptnJ WUnvuM If.-L X5o-w jjffr*-* ■^rJ. r j .ifcicmücr H Een van de oude kaarten die besproken zullen worden. Fred Timmer Karei Numan Karei Numan Fred Timmer Marinus Schroevers Thil van Twisk, Gerard Koel Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 3