van lezers Foutje... Regelmatig staan in de Kakelepost artikelen waarop lezers reageren. Meestal doordat ze iets aanvullends te vertellen hebben. En vaak is dat zo rijk aan nieuwe gegevens dat publicatie ervan voor al onze lezers leuk en interessant is. Soms ook zit een lezer met een vraag. En in dat geval kunnen we proberen een antwoord te vinden en vraag en antwoord hier kenbaar maken. Deze keer vindt u hier reacties van Martin Plevier uit Hengelo (Gld) (oud-inwoner van Schagen) op het artikel over de passer, het gareeltuig en de phaëton (24e jrg, nr. 2, blz. 11en Gerard Koel (onze vaste medewerker) die iets aanvullends heeft op dit zelfde door hem geschreven artikel. Ten slotte reageert O. Koopman uit Schagen op een bijschrift bij een van de foto's in het artikel over de Verzetsverhalen. De 24e jaargang van de Kakelepost Passer Gerard Koel heeft de volgende correctie op zijn artikel in het tweede nummer van de Kakelepost van dit jaar op pag. 10. De in het artikel genoemde passer is een "pakkingsnij-ijzer" een soort passer voor het maken/snijden van pakkingen te gebrui ken rond de assen. Zie pag. 197 van "Het boek van Oude Gereedschappen", ISBN 90-75604-02-5. 'Efkes wat anvulle' Naar aanleiding van het stukje van 'Passer via gareeltuig tot Phaeton (zie Kakelepost, 24e jaargang, 2009, nummer 2, blz. 11) even een reactie die aanvult en soms corrigeert. De genoemde passer, ook wel cirkelsnijder genaamd, was bij iedere zadelmaker aanwezig. Hij was echter niet bedoeld om rozetten te snijden. Deze waren van metaal om zo een verschuifbare verbinding te maken tussen het frondeel en de stoten van het kopstuk van het hoofdstel, soms waren ze bij galatuigen met stof bekleed in de familiekleu- ren (adel etc.). De zadelmaker was een allround vakman. Hij hield zich niet zel den bezig met nevenactiviteiten zoals het stofferen van rijtuigen en meubelen, het plaatsen van kappen op rijtuigen, soms het vervaardigen van tassen (Gucci, Hermes, Bakker, Vanweeghen en Kok en vele andere). En verder kon je bij hem terecht voor bijna alle toepassingen en reparaties van lederen artikelen. De genoemde cirkelsnijder werd ook o.a. gebruikt voor het maken van ringen rond de slagijzers van kappen, olie-afdichtingen voor Collins patentassen (rijtuigas), kleppen voor de oudste typen zwengelpompen, pakkingen, bitringen etc. Het gevaar van internet en Google komt hier ook om de hoek kijken. Als je naar gareelmaker zoekt, kom je op sites in Zeeland en België terecht, maar daar wordt verteld hoe je garelen maakt voor koudbloed werkpaarden (Belzen etc.). Deze garelen (zie omslag Kakelepost, 23e jaargang, januari 2009, nummer 4) zijn totaal, zowel wat constructie als aanzicht betreft, afwijkend van de garelen gebruikt voor luxe aanspanningen. Deze luxe garelen werden door sommige zadelmakers zelfgemaakt (o.a. door A. Peereboom uit Nieuwe Niedorp, Bouwman uit Leiden en vele andere). De kleinere zadelmakers kochten ook wel bij grossiers (o.a. Muller uit Oldenzaal), waar deze soms eveneens complete tui gen kochten en dan doorverkochten. Deze luxe garelen bestaan uit een kussen van uitsluitend stro, meestal roggestro vanwege de lengte, dit werd om een mal gemodelleerd, vervolgens met Reacties ie Kakelepost de Kakelepost Alle begin is moeilijk, de overgang naar een nieuwe lay-out bevestigt dat op een merkwaardige manier. Op de foto ziet u de eerste drie nieuwe nummers netjes naast elkaar liggen. Het gaat om de 24e jaargang, de nummers 12 en 3. Nummer 4 van die jaargang hebt u in handen als u dit leest. Als u de omslag van deze drie nummers goed be kijkt, zult u merken dat er aan nummer 1 niks man keert, maar de nummers 2 en 3 behoren volgens hun omslag tot de 22e jaargang, terwijl nummer 2 ook nog andere 'onzin verkoopt'. Op nummer 2 had moeten staan: '24e jaargang juli 2009 nummer 2'. Op nummer 3 had moeten staan: '24e jaargang oktober 2009 nummer 3'. Het is maar dat u het weet. In het vervolg zal het wel goed gaan. De redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 12