Boekbespreking Op een zondagmorgen kwamen er een keer Duitse militairen in de winkel die om stencilpapier vroegen. weid. Wellicht was hij ook daarom niet betrokken bij sabotage- en andere acties van het verzet. Hoewel in het begin van de oorlog niet veel te merken was van de Duitsers was de familie van Ketel vreselijk tegen de moffen' en nogal fanatiek vrijheidslievend. Mede daarom is hij de laatste jaren van de oorlog mee gaan werken aan het illegale krantje 'Het Nieuws'. Voor de nieuwsgaring werd in huize van Ketel geluisterd naar radio Oranje via een ontvanger die tot het einde van de oorlog onontdekt bleef in een met behang weggewerkte bedstee. Er heeft eens een man meegeluisterd die later van de NSB bleek te zijn maar hij heeft van Ketel niet verraden. Op een zondagmorgen kwamen er een keer Duitse militairen in de winkel die om stencilpapier vroegen. Wellicht hadden ze een nummer van "Het Nieuws" onder ogen gehad en waren ze nu op zoek naar het papier. Van Ketel liet ze echter ander stencilpa pier zien waarop ze weer vertrokken. De gemeente liet af en toe bonkaarten bij hem drukken. Hoewel er ter controle Duitsers bij het drukken aanwezig waren, lukte het van Ketel toch nog wel eens om bonkaarten achterover te drukken. Soms pakte de drukmachine namelijk twee vellen tegelijk en dat was voor een leek niet te zien. Deze bonkaarten werden dan weer verdeeld onder Joodse buurtbewoners. Ook heeft Van Ketel een paar keer voor Joodse mensen persoonsbewijzen vervalst, op een handdrukpersje voor visitekaartjes. Met foto, stempels en handtekening was dat erg moeilijk maar het lukte. Hij liet in zijn drukkerij ook valse doktersverklaringen maken, waarop afkeuring voor uitzending kon volgen. Achteraf besefte hij pas welk gevaar hij liep. Jan van Ketel is in 1974 overleden. n Buiténveld Jura0®j®|| 'Julianadorp 100 jaar', een uitgave van de Heldersche Historische Vereniging. Drukpers Het gaat om een mooi themanummer van levend Verleden, het tijdschrift van genoemde vereni ging. De auteurs, J. T. M. Bremer, D. Aten, R. Schendelaar, S. Hartkamp en W. C. Thijssen hebben in een of meer artikelen van hun hand de geschiedenis van Het Koegras, de inpoldering, de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van Julianadorp op een onderhoudende manier beschreven. Vanuit allerlei invalshoeken hebben zij de historie, de waterstaatkunde, de middelen van bestaan als veeteelt, tuinbouw en bollenteelt, evenals de middenstand onderzocht en onder woorden gebracht. En ten slotte is de bewoning en zijn de bewoners bepaald niet vergeten. Het is een boeiend geheel geworden. Mocht u meer over dit gebied tussen de Groote en de Kleine Keeten, tussen de duinen en de Anna Pau- lownapolder willen weten, dan kunt u in dit fraai uitgevoerde extra nummer van Levend Verleden terecht. Voor 15,- ligt het in de boekhandel op u te wachten. Karei Numan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2009 | | pagina 11