Jan van Ketel hem. Het gebeurde meestal op velletjes toiletpapier die op de meest bijzondere manieren naar buiten werden gesmokkeld. Melle Komrij werd eind mei 1944 vrijgelaten omdat kamp Vught ruimte moest maken voor krijgsgevangenen. Tot aan zijn dood in 1970 heeft Melle zijn kruidenierswinkel in de Regentenstraat draaiende gehouden. Nooit heeft hij zich op zijn rol in de illegaliteit laten voorstaan. In de oorlog was dat logisch: verraders sliepen nooit en elke wetenschap kon gevaar lijk zijn, maar ook na de oorlog wilde Komrij nauwelijks praten over "gedane zaken". De Schagenaar Jan van Ketel hield zich voornamelijk bezig met het illegale dagblad 'Het Nieuws'. Jan van Ketel was 35 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij was pas voor zichzelfbegonnen in een drukkerijtje met kantoorboek handel aan de Molenstraat te Schagen. In de voormobilisatie kwam hij op Texel terecht waar hij geen gevechtshandelingen meemaakte. Ook heeft hij tijdens de oorlog met onderduikers, geweld en honger weinig te maken gehad. Hij verafschuwde ge- fabrieken, in Vught radiotoestellen in elkaar moest zetten. Rela tief gezien hadden de gevangenen het redelijk, mede omdat de Philips-directie dagelijks voor een warme hap zorgde. De contacten met het thuisfront werden in die dagen onder houden d.m.v. brieven. Melle had het getroffen met een prima winkelbediende, Lenie Blind, die tijdens zijn opsluiting de winkel draaiende hield. Telkens als Melles zoon Jan een briefje schreef aan zijn vader, vulde Lenie deze brieven aan met zake lijke informatie, belevenissen uit de winkel ofleuke verhaaltjes over zijn kinderen. Terugschrijven was veel moeilijker voor Voornamen: Jan Engbert Lazonder Geboren: 8 augustus 1905 te Schagen Overleden: 15 augustus 1974 Gehuwd met: Cornelia Schaafsma op 20 augustus 1933 Beroep: boekdrukker ïWéIViT'Ti 3 TABAK Het gezin Komrij voor hun winkel in de Regentenstraat. In de muziektuin werd in mei 1945 de installatie van burge meester Buiskool gevierd. Op het podium staan naast Rie- mer Wijnja (met geweer) Gerrit Anneveidt en Jan van Ketel. 10

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 10