DAIES-HAOTEEKEI GEEN DE BROEKENI1AL F, KOOT. ONTVANGEN! een fraaie collectie Ook verhuurde de heer Koot zijn uitstekendegrotedroge kelder' SCHAGEN, T7\ HOOGZIJDE. -O-UUü. per ons. Voor de heren had hij uitmuntende 2 cents sigaren van het gedeponeerde merk't Nieuws van den Dag'. Ook hield hij zich aanbevolen voor het leveren van grafkransen, welke handel hij in 1903 had overgenomen van Mej. de wed. Denijs. Er ging wel eens wat mis. In 1894 raakte de heer Koot in de Wieringerwaard met zijn hondenkar te water waardoor een partij dameshoeden onverkoopbaar werd. Het pand aan de Hoogzijde was groot genoeg om er kostgan gers te houden. Omstreeks 1889 is Aafje Knol, een dochter van Arend Knol die aan de Schoenmakersweg woonde, bij hem in dienst en bewoont een van de kamers (Kakelepost okt. 2008, p. 19)Rijksveearts U. Wester komt in 1905 naar Schagen en ves tigde zich aan de Hoogzijde E 27, bij F. Koot. Verder verhuurde de heer Koot zijn 'uitstekende, grote, droge kelder'. Sociaal actief In sociaal opzicht deed hij ook mee. In 1900 werd hij secre taris van de zangvereniging Euterpe, in 1901 bestuurslid van de ijsclub en in 1906 werd hij gekozen tot Notabel van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het gezin deed, met succes, mee aan verschillende activiteiten in Schagen. Maartje won op 07-02-1901 (de trouwdag van Koningin Wilhelmina met Prins Hendrik van Meckelenburg-Schwerin) de 2e prijs met een rijwielwedstrijd. Op Koninginnedag (31 -08-1910) won ze de eerste prijs met ringsteken op de fiets. Johannes won de 5e prijs met hardlopen met een stuiter op een lepel. Mevr. Neeltje Koot-Jongkees verkocht dameshoeden, opge maakte dameshoeden, 'heeren enjongeheeren stroohoeden', kinderhoeden voor protestantse aannemelingen, japonstoffen, dameshandwerken en een assortiment voor het maken van kleding. Bij mevrouw Koot kon je cursussen volgen die werden geschikter St. icolaas- cadeauX voor jong en oud, dan Sigaren, waarvan eene groote keu ze, in kistjes van 25, 50 en 100 stuks, in alle prijzen verkrijgbaar zijn bij: SCHAGEN, Het winkelpand is in 1997 nog goed herkenbaar. Het adres is nu Gedempte Gracht 6.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2009 | | pagina 4