hot n 10 li vv s i%%% Lenie Blind in kapitaal getikte slotzin: 'VRIJHEID IS HET KOSTBAAR STE BEZIT VAN DEN MENSCH!'. Hoewel ze van dag tot dag naar de bevrijding toe hebben geleefd, bracht die ook een teleurstelling: "Er was opeens geen eenheid meer. Veel mensen, die niets met de oorlog te doen hadden gehad, liepen met banden om de arm van de 'Orde dienst' en stonden met stenguns de orde te handhaven. Zwart handelaren waren opeens de beste vaderlanders. En Gerrit was des duivels, teleurgesteld in de mensheid". Hij heeft toen zijn biezen gepakt en is vertrokken naar zijn schoonouders in Drenthe. Toen ze terugkwamen in Schagen ging hij werken bij De Nieuwe Schager van Menno Poldervaart. Doordat daar geen kapitaal was, ging die krant later over naar de Schager Courant, waar Gerrit tot zijn dood werkte. Een van de twee koeriersters waar een straat naar vernoemd is in onze wijk is Lenie Blind. Lenie Blind was de oudste in een gezin van drie kinderen. Haar vader werkte bij de marine in Hellevoetsluis en werd in 1929 overgeplaatst naar Den Helder. Hier volgde Lenie de lagere school en de huishoudschool. Vanwege de vele bombardemen ten op Den Helder evacueerde het gezin in 1942 naar Schagen. Ze vonden een onderkomen in een noodwoning bij een familie op de Hoep. Vader Blind werkte tot het laatst van de oorlog op de Marinewerf in Den Helder, waar hij iedere dag met de trein naar toe ging. Lenie werkte in die tijd in de Regentenstraat in de kruide nierswinkel bij Melle Komrij. Deze plaatselijke kruidenier, die zich vanaf 1942 al met verzetswerk bezighield, bracht Lenie in contact met dit werk. Toen Melle Komrij in 1943 werd gearresteerd en naar kamp Vught werd gebracht, heeft Lenie de kruidenierszaak voortge zet. Lenie wist een aantal malen op slinkse wijze haar baas op te zoeken in Vught, en bracht dan levensmiddelen het kamp binnen. Maar niet alleen de kruidenierszaak had haar aandacht, ook de contacten met onderduikers in de regio werden overgenomen. Lenie zocht en vond veel families in de omgeving bereid om onderduikers op te nemen. Ze verzorgde ook het organiseren en ontvreemden van persoonsbewijzen en verrichtte koeriers diensten voor de gewapende verzetsmensen die vooral uit de gemeente Zijpe opereerden. Dat deed ze allemaal op een oude fiets voorzien van massieve banden. Nooit werd er thuis iets over dit werk verteld. Toch was deze thuisbasis van groot belang. Lenie stopte de bonkaarten, persoonsbewijzen en NEDERLAND_EINDELIJKGJE HE L V R_IJ f J Sistëravonïï Test decide Het geallieerde Hoofdkwartier mede dat"~dë Duitsohe leger3 in Holland, Noord-Duitschland en Denemarken zich on voorwaardelijk aan de 21e legergroep onder Veldmaarschalk Montgoranery hehben overgegeven 1 DE CAPITULATIE GAAT HEDENMORGEN OM ACHT UUR IN I Vijf maal drie hondei^ en vijf en" zestig dagen Duitsche bezetting liggen thans achter cns. Vijf maal drie honderd en vijf en zestig da gen van strijd, van angst, van honger, van zorg HET IS VOORBIJ 1 I We kunnen het ons niet indenken, wor.oeseffen het nog niet goed wat dit beteekent. VRIJ. Vrije menschen in een vrij land, die weer kunnen zeggen wot ze denken, die weer vrij kunnen ademen* Het dringt nog niet goed tot ons door. En toch worden vanmorgen om acht uur de vijandelijkheden ge staakt, zal er niet gestreden wor den om het bezit van onze toch al zoo verminkte dorpen en steden. VRIJHEID IS HET KOSTBAARSTE "WE ZIJN VRIJ 1 We zijn blij, wij allen die de ze moeilijke jaren hebben moeten doorworstelen. HST IS VOORBIJ. DE MOFFEN GAAR ERUIT l Vandaag wapperen de vlaggen, roodwit en blauw en oranje in de vrije lucht boven Nederland We zijn dankbaar dat deze Za terdag gekomen is en we eindelijk geheel vrij zijnnl We moeton onze vreugde uiten' Natuurlijk. Maar wc denken ook aan hen cii in de strijd voor onze vrijheid gevallen zijn. Hen eeren wij var«~ dagg, op ueze Zaterdag in Mei. We eeren hen door onze vreug- de waardig te uiten I BEZIT VAN DEN MENSCH I De illegale krant 'Het Nieuws' van zaterdag 5 mei 1945 Links: Gerrit Anneveldt. Rechts: Anneveldt in functie tijdens een van de West-Friese markten. Voornamen Geboren Overleden Gehuwd met Leentje 24 februari 1923 te Nieuw Helvoet 24 augustus 1971 te Katwijk J. W. Bergman op 5 september 1946 te Den Helder huisvrouw Lenie Blind, eind 1942. Beroep

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 9