Verzetsverhalen Gerrit Anneveldt De redactie van de Kakelepost heeft gemeend er goed aan te doen de Schagenaren die in de Tweede Wereldoorlog tot daden van verzet kwamen, nog een keer te gedenken. Wat zij deden, was niet niks. Angst en gevaar lagen vanaf het moment dat ze deden wat ze meenden te moeten doen, dagelijks op de loer. En wat ze deden was belangrijk voor de hele gemeenschap waarvan ze deel uitmaakten. Daarom kwamen ze ertoe en voor die gemeenschap deden ze het, los van alle mogelijke andere motieven. Met toestemming en instemming van de schrijvers van het prachtige boek10 jaar Muggenburg', de heren E. P. Barendrêgt, A. C.Jansen en F. GJ. van Zwam, maakt de redactie gebruik van hun verhalen. In de meeste gevallen door die tekst letterlijk over te nemen, eenvou dig omdat daaraan weinig toe te voegen is. Ook van het erbij behorende fotomateriaal maakt de redactie gebruik. Geschiedenis De bedoeling is in de komende reeks Kakeleposten de biografie van één of meerdere verzetsmensen weer te geven. De geschiedenis, ook hun geschiedenis, kan ons iets leren. Dat de levenden wat leren van hen die voor gingen, is beslist niet vanzelfsprekend. Toch is het vaak goed je te realiseren wat er gebeurd is, om de eenvoudige reden, dat het opnieuw - zij het in een andere gedaante - kan plaatshebben. Vrijheid is een groot goed. Het is een omstandigheid die voort durend onder druk staat van bijna iedereen, omdat nu eenmaal de vrijheid van de een de beperking van de ander met zich meebrengt. Daarin het evenwicht vinden, is de kunst. Die kunst heet democratie. Ook al noemen we dat soms wat denigrerend 'polderen'. De vrijheid van de een plus de vrijheid van de ander is een compromis, het kenmerk van de democratie. Het is goed als een mens twee overtuigingen heeft, een waarin hij of zij 'gelooft omdat het niet anders kan' en een die hij of zij hanteert ter wille van de eerste. Immers, je kunt alleen dan zonder de ander dwars te zitten een onwankelbare overtuiging hebben en uitdragen als je ervan uitgaat dat de ander dat ook mag en kan en moet kunnen, ook al gaat het bij hem of haar om een totaal andere overtuiging die waarschijnlijk zelfs strijdig is met de jouwe. Geen enkele overtuiging, geen enkel geloof is de moeite waard om er de ander een kopje kleiner voor en door te maken. Maar juist dat laatste, daarin zijn we zo vreselijk goed. Zo ver schrikkelijk bekwaam en bedreven. En juist dat is het waarvoor deze mensen, die we nu nog een keer voor het voetlicht willen halen, ons waarschuwen. Hun hele gedrag, al hun daden, en ook wat ze verkeerd deden (in hun eigen of in andermans ogen) vertelt ons waarop we verdacht moeten zijn, dag in dag uit. De eersten over wie u nu kunt lezen zijn Gerrit Anneveldt, Lenie Blind en Jan van der Ben. Gerrit Anneveldt was in de illegaliteit aangesloten bij de L.O. waar hij onder meer tot taak had onderduikers naar hun bestemming te brengen. Verder verzorgde hij het samenstellen, drukken en rondbrengen van illegale bladen. In 1943 begon Gerrit met 'Het Nieuws', een stencil met informatie van Radio Oranje dat tot het einde van de oorlog als 'dagblad voor bezet gebied' door het illegale leven ging. Van 'Het Nieuws' zijn in totaal 182 afleveringen uitgekomen. Hij stencilde ze samen met zijn latere vrouw Gre, en veelal bracht zij de vers gedrukte blaadjes naar contactadressen in Schagen. Eerst had hij een stencilmachine bij zijn ouders in de Laurie- straat, maar op een gegeven moment durfden die het niet meer aan en verhuisde de machine, die later werd vervangen door een uit het gemeentehuis gehaald apparaat, naar de Rijks-landbouw- winterschool. Later dook hij met Gre onder bij Piet Frans aan de Stroet en uiteindelijk zaten ze tot het einde van de oorlog in een boerderij van de familie Levendig in Dirkshorn. Toen ze hoorden dat de bevrijding een feit was, hebben ze in de nacht van 4 op 5 mei 1945 snel wat krantjes gedrukt. Dit haastig gemaakte nieuwsbericht 'De Moffen gaan eruit' eindigt met een Plattegrond van de wijk Muggenburg. ZUIDERWEG MELLE Knfr - STRAAT JAN Vb- STRAAT Voornamen Gerrit Cornelis Geboren 8 december 1921 te Schagen Overleden 26 oktober 1967 te Schagen Gehuwd met Gre Kremer op 3 aug. 1946 te Schagen Beroep voor de oorlog administratief ambtenaar bij de Landbouw-Voorlichtingsdienst te Alkmaar, na de oorlog tot aan zijn overlij den werkzaam bij de Schager Courant.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 8