Slagerij Berkhouwer op de Hogezij van de Markt 5CH00RL 17. J lALKMAAR24i In een reactie op de rubriek Weet u het nog? stuurde de heer P. Blaauboer uit Schagen de redactie de foto die u op de omslag van deze Kakelepost ziet. Op deze bladzijde ziet u die foto nog eens, wat kleiner. Op de foto ziet u de slagerij van de familie Berkhouwer, tijdstip eind jaren '20, begin jaren '30 van de vorige eeuw. Locatie het oude waaggebouw naast het oude raadhuis. De ANWB- wegwijzer verraadt nauwkeurig waar we zijn. Maar er is meer, namelijk het huisnummer in het glas boven de deur: E30. Uit de gegevens hieronder blijkt eveneens waar we zijn als we naar de foto kijken. Eerst de desbetreffende gegevens die overigens leiden naar het gebouw dat we nu kennen als Markt 18. In Schagen is in de loop van de vorige eeuw een aantal malen een hernummering van alle huizen doorgevoerd, te weten in 1910,1921, om streeks 1936 en in 1951 Het wijkregistervan 1921 vertelt ons datj. Peetoom gehuisvest is in Marktplaats E32 en C. Berkhouwer in Marktplaats E30. Dan is er nog het pand Marktplaats E31 waar C. Visser woont. Mogelijk is dit het oude pandje dat te zien is op de bovenste foto op blz. 15 van het vorige nummer van de Kakelepost en dat later samengevoegd is met E30. In het gemeentehuis Marktplaats E29 woont conciërge J. de Vries. We weten nu dat op E30 een slagerij gehuisvest was (zoals blijkt uit de foto), toen gedreven door C. Berkhouwer. In het adresboek voor Schagen van 1936 krijgt J. Peetoom, caféhou der, het huisnummer Markt E119, en C. Berkhouwer, slager, Hoogzijde El 18 en J. de Vries woont nog steeds in het raadhuis Markt El 17. De hernummering van 1951 heeft tot resultaat dat J. H. W Peet oom woont op Markt 20, K. Bakker (dan de daar gevestigde slager) woont op Markt 19 en het gemeentehuis is gevestigd in Markt 18. De conclusie is duidelijk. Het pand op de foto met nummer E30 wordt rond 1936 hernummerd tot Hoogzijde E118. De dubbele bewoning, of althans de dubbele nummering van dat pand is opgeheven. Dat pand, Markt 19, verdwijnt samen met het raadhuis om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis, genummerd Markt 18. Op de foto zijn te zien: de vader van de heer Blaauboer (links met pet, het paard vasthoudend), en (rechts) de heer Kok- kelkoorn, de latere paardenslager uit de Oude Slotstraat. De man in slagerstenue en de vrouw zullen ongetwijfeld de heer en mevrouw Berkhouwer zijn. De naam van de man tussen hen in is mogelijkJ. G.Jansen die in 1921 eveneens op dit adres ingeschreven stond. Plattegrond van het centrum van Schagen omstreeks 1940. *f*K OUDKAR^CL Us] WARNOWWZtNt'- iBARSIRCtRHO^* HOORN 19 1 Lr[»HX0WURSI55 Karei Numan en Ruud van de Pol 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 7