Van de voorzitter Inhoud rPTGncrzojN u jl-jt Onze «emeenteklofe. 'zÉmmmÉ 2 Colofon 3 Het torenuurwerk 3 Van de voorzitter 4 De korenmolens van Schagen 7 Slagerij Berkhouwer 8 Verzetsverhalen 11 Van passer via gareeltuig tot Phaéton 12 Commandeurs ter walvisvaart 18 De veemarkt van weleer 20 De trapbrug, de Keins en de weg ernaartoe 23 Weet u het nog? Wie »eten wil hoe laat het is, Ziet op de Raadhoiskiok; Maar als ze D niet gewezen wordt, Dan vindt ge haar met geen stok. Ze staat daar boven achter glas, En wijst den tijd U aan; Maar als ge dien tijd dan weten wilt, Dan moet ge er dicht bij staan. Ze tikt den ganschen dag en nacht, En geeft een schoon geluid Maar als ge dat eens hooren wilt, Klim dan tot bij de ruit. Ze slaat ook, is aan mij verteld: De Vries heeft het gehoord, 't Is laster wie het anders zegt Och vrienden, zegt het voort. Dee avonds is ze niet verlicht. Ik denk, dat was te duur Vraag dan denjuisten tijd maar aan Bij 't Dagelijksch Bestuur. Uw. dn. Tikiilag Slinger. .irr- Het torenuurwerk dat door Henk Houkes gerestaureerd is, had een voorganger die door brand verwoest is. In de Kakelepost van september 1986 stond hierover het volgende. Na de grote brand van 29 augustus 1895, waarbij de Ned. Hervormde Kerk en de bijbehorende toren volledig verwoest werden, plaatste het gemeentebestuur van Schagen ten behoeve van de markt- bezoekers een klokje aan het raadhuis op de Gracht. Men moest tenslotte weten hoe laat het was, nietwaar! Het was echter - wellicht uit zuinigheid - een wel erg klein klokje. En dat hebben de stadsbestuurders moeten weten! De raadsverslagen in de Schager Courant van 3 en 10 oktober 1895 getuigen ervan, evenals het bijgaande vers. Tussen haakjes: er is een grotere klok geplaatst! De spits van de Schager toren omstreeks 1894 getekend door A.W. Weissman. We hebben de eerste jaarvergadering in de Nieuwe Nes achter de rug: een volle zaal (zo n 50 man) met het korte huishoude lijke deel en een schitterend verhaal over "tijd" en het Schager to renuurwerkvan Henk Houkes, de klokkenmaker die tijd maakt. De Kakelepost in nieuw formaat, nieuwe opmaak en in kleur is alom goed ontvangen. De Historische Vereniging Schagen e.o. gaat heel duidelijk aan een nieuwe periode in haar bestaan beginnen, waarin gebrek aan ruimte geen belemmering meer is voor activiteiten. Plaatselijke geschiedenis is boeiend, is interessant - vooral om zelf in te grasduinen, om zelf tot dan toe onbekende of vergeten feiten te ontdekken. Die ontdekkingstocht willen we mogelijk maken Laat ons weten wat u interesseert, wat u zou willen weten, wat u zou willen uitzoekenover Schagen, over uw straat, over uw huis, over uw familie, en noem maar op. Als u dit leest is hopelijk de zomer begonnen en gaan de activi teiten op een laag pitje. In ieder geval: veel leesplezier. Fred Timmer Ruud van de Pol Karei Numan en Ruud van de Pol Gerard Koel Ruud van de Pol Marjan Boontjes Karei Numan Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 3