Weet u het Gedempte gi Nóg een keer dezelfde foto's? Ja. Nel Dekker had deze foto's uitgezocht. Karei Numan had de begeleidende tekst geschreven, ongevraagd en zonder iets te vragen. Dat is niet goed gegaan, dat wil zeggen incompleet en daarenboven met verkeerde informatie. (Zul je dat nooit meer doen, Karei?! Nee, Nel, ...au!) De foto's nog eens De foto waarop we het oude huis van de familie Kruit zien eerst. Op die foto, dacht Karei Numan, is de Rembrandtlaan in de verte te zien, maar zo is het niet. Helemaal niet. Wat we zien aan de linkerkant van de foto is het pand van Albert Heijn en in de verte is de muziekbuurt al voor een flink deel klaar. Het huis van Kruit staat met zijn voorfront in de richting van de Nieuwstraat. Maar het staat vlak bij de achterkant van de huizen aan de Gracht en wel vlak achter het pand van fietsenma ker Boersen. De ruimte van en om en voor het huis van Kruit en de gehele vlakte links ervan - voor de kijker dan - zal even later in beslag genomen worden door het Makadocentrum. De winkel van Albert Heijn is er aan vast gebouwd. En zo is de situatie nog steeds. De foto is dus wel genomen vanaf de Nieuwstraat, en wel vanaf het begin ervan, vlak bij de Markt. Je ziet net de achterkant van de huizen aan de Markt niet. Het waaggebouwtje Dan de beide andere foto's, op de een is de slachtplaats van slager Bakker te zien met nog wat andere optrekjes, daarvoor aan de Markt het oude waaggebouwtje, waarin de slagerij gevestigd was. De heer Piet Blaauboer maakte ons daarop attent naar aanleiding van de eerste publicatie. Aan hem hebben we ook de prachtige foto van het front van de slagerij te danken. Zie daarvoor de omslag. Hij wist dat niet slager Brouwer maar slager Bakker daar zijn winkel en slachterij had. Naast de slagerij zien we de trapgevel van het oude raadhuis. In de beschrijving van de vorige keer ontbrak het waaggebouw. En juist het dak van dat gebouwtje inspireerde de architect mogelijk tot de vorm van het nieuw te bouwen raadhuis. In de slachtplaats van slagerij Bakker had later Van Zijl zijn meubelopslagplaats. Op de foto van de bouwput blijken al deze genoemde gebou wen en gebouwtjes te zijn gesloopt. Het gebouw ernaast, waarin een tijd lang een bank gehuisvest is geweest en waarin nu al weer lange tijd een Chinees-Indonesisch restaurant is gevestigd, staat luid en duidelijk op de foto naast de bouwput en is op de oudere foto niet te zien en heeft ook niet de plaats ingenomen van het oude raadhuis. Het moge duidelijk zijn dat ik Nel Dekker mijn welgemeende excuses aanbied voor ondoordacht en ongevraagd handelen en praten voor mijn beurt. We gaan dus door met 'Weet u het nog?' We zullen wel proberen de foto's iets groter af te drukken zonder dat er al te veel van de kwaliteit verloren gaat. Y Het huisje van Kruit Plattegrond van de Nieuwstraat en omgeving. Het huisje staat in de cirkel. In de cirkel £et huisje van Kruit Karei Numan k-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 2009 | | pagina 23