Va "A m «r De Trapbrug, de Keins en de weg ernaartoe ScKagt Op de open dag van de Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad op 18 april jongstleden werd door bezoekers een aantal keren iets gevraagd over de Keins en in de verband daarmee ook over de Trap brug en het Trapwegje. Hoe was die naam ontstaan, van de Trapweg? En hoe zat dat nu met de Keins? Daaruit vloeide de belofte voort over beide onder werpen iets te schrijven in de Kakelepost. En met dit stukje hopen wij die belofte in te lossen. Groot en 'klein' Keins De Keins heeft een grote en een kleine variant. Groot Keins ligt in de Zijpe, tussen Schagerbrug en Keinsmerbrug in. Als je van Schagerbrug uit de provinciale weg oversteekt rich ting Keinsmerbrug, dan vind je Groot Keins na een meter of vijfhonderd aan je rechterhand, tussen de Grote Sloot en de West-Friese Zeedijk in, vrij dicht bij de weg. De plek is vele honderden vierkante meters groot en staat nu onder andere bekend als Leeuwenhorst. Op Groot Keins liet in oude tijden de kerk van Schagen vee grazen en trok daaruit een deel van zijn inkomsten. Wat we nu kennen als de Keins, de buurtschap waar het kapel letje staat, dat was dus klein Keins, zullen we maar zeggen. De dijk daar is verbreed door de ertegenaan liggende terp. Naar Groot Keins liep een (vee)weg die luisterde naar de naam van Keinsmerwegje. Je ging het Noord af tot de splitsing Op dit detail uit het Kaartboek Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West- Friesland uitgegeven in 1745 is Groot Keins te vinden in de linker onderhoek. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 20