ps. voor Claas Taan) en 1803, vaart Walig niet uit. Dat het commandeurschap hem geen windeieren legde, blijkt uit het feit dat hij op 17 maart 1791 tot 50.000,-- gegoed was. (Dekker, WFON, 1981,blz. 154.) De geboorte Jan Sijmonsz Walig wordt door zijn vader Sijmon Jansz Waligs aangegeven op 20 januari 1753 in Den Helder, zijn moeder is Suzanna Timmers. In 1773 maakte hij als twintigjarige zijn eerste reis als comman deur (Dekker, 1971,314). Hij treedt tweemaal in het huwelijk. De eerste keer met Antje Fransz Jongerling uit 't Zand, in 1774, de impost wordt op 9 de cember 1774 betaald en bedraagt 15,- (jan Simonsz Walig op de Helder Antje Frans Jongerling jonge dogter op het Zand in de Zijpe de bruijdegom present dus voor hem 15,-). Hun zoon Simon wordt op 5 september 1785 in Het Zand geboren, aldus staat genoteerd in het doopboek van de doops gezinden in Den Helder. Antje Frans Jongerlings overlijden wordt aangegeven op 14 oktober 1786 door Jan Sijmonsz Walig zel£ Ze was overleden te Oostzaan, waarschijnlijk tijdens een bezoek aan de familie van Claas Taan (Dekker, 2004,615, noot 326). Hij hertrouwt als weduwnaar met Neeltje Klaas Keucken, zij is weduwe. Dat huwelijk wordt aangetekend in Den Helder op 27 november 1789. Er worden twee dochters geboren, te weten Antje, geboren 27 juli 1791 en Cornelia, geboren op 30 november 1793. De geboorte van beide dochters wordt genoteerd in het doopboek van de doopsgezinden in Den Helder. In het jaar 1800 komt hij met vrouw en kinderen naar Schagen, althans op 10 mei van dat jaar vindt de overdracht plaats van het huis waarin hij gaat wonen: "Wij Dirk Opperdoes Schenk en GerritBoonacker, Schepenen bin nen Schagen, doen cont dat voor ons gekoomen is den burger Reijer Barsingerhorn, woonende te Schagen, dewelke verklaarde verkogtte hebben aan den burger Jan Walig aan de Helder woonachtig, een huijs en erve, staande endegeleegen op de hoek van de Marktplaats alhier te Schagen, belend Cornelis Barsingerhorn ten oosten, en degemeene straat ten westen, zoodanig hetzelve behekt en bedoelt is, en met de lijdende en heerschende dienstbaarhedens daar bij bezeeten, voor de somma van neegen honderd guldens gereed geldDen 1 Oen Maij 1800. Het zesde jaar der Bataafsche Vrijheid." (Oud Archief Schagen, inv. nr. 5907, blz. 505.) Commandeur Woonplaats Directeur Woonplaats Naam schip Jan Cornelisz Grootewal? Lourens Pietersz Scholz Amsterdam Wapen van Schagen Idem Willem Gruijs Oostzaan Gerbrand Remmersz Wester-Blokker Boterpot Hoorn Schagen Idem De Commercie Comp. Monnickendam Jonge Francina Jacob Koeck Petten/Schagen Jan Spanjers Amsterdam Juffrouw Johanna Idem Pieter Jansz Sem Zaandam De 2 Gesusters Garmet Adriaansz Roos Hoornse Commercie Comp. Hoorn Schagen Idem Pieter Maartsz Houttuijn Hoorn West-Vriesland Simon Lourensz Quast Den Helder Jacobus du Peyrou Amsterdam De Hoop Idem Joan du Peyrou Amsterdam De Jonge Jacobus Lourens Sijmonsz Quast Den Helder/ Willem Stoel Amsterdam De Windhond Schagen Idem Jacobus du Peyrou Amsterdam Velserhoofd Idem Vrouw Maria Catharina Idem Juffrouw Anna Maria Idem De Jonge Jacobus Idem Eenhoornen Appel De Rijp De Eenhoorn Idem Arnold Hooghart Amsterdam St Andries Jan Cornelisz Strop Den Helder/ Jan Gortsak Amsterdam Clara en Adriana Schagen Idem Clara Idem Arent Bruijn Monnikendam De Zeeman Idem Joannes Waijenburg Amsterdam De Zoete Naam Teunis Cornelisz Root Huisduinen/ Jochem Matthijs/ Amsterdam Rijnstroom Schagen Coenraat Smit Idem Theodoor Jean/ Amsterdam Vriendschap Henrico van Zaanen Jacob Teunis Root de Jonge Schagen Pieter van Dijk Amsterdam De Pieter Idem Joannes van Waijenberg Amsterdam St Anna Jacob Cornelisz Root Huisduinen Antonio Ignatio Hopman Amsterdam St Andries Idem Jan Grasper Bernards Amsterdam St Pieter of Petrus Idem Henricus Branger Amsterdam Juffrouw Henrica Idem wed Archibald Hailton/ Rotterdam De Jonge Johan (Joan) J G Meyners Jacob Willemsz Gorter Schagen Jongewaard Tip Westzaan De Jager (alias Jacob Smeer) Het Noordse Bos Claas Claesz Keucken Den Helder Dirk Blauw Zaandam Jan Simonsz Walig Den Helder/ Claas Taan Zaandam De Zaanstroom Huisduinen Idem De Saandam Idem Cornelis Walig Zaandam America Idem Pieter Onne Brouwer Emden America 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 16