De uitbreiding van Schagen Rond het oude Centrum van Schagen vond, na een voorzichtige start in het begin van de vorige eeuw, een aantal uitbreidingen plaats op kleine schaal. In 1960 was Schagen nog maar een kleine plaats met ruim vijfduizend inwoners. Halverwege de jaren '60 steeg het aantal inwoners gestaag. Schagen was jarenlang in trek bij rentenierende agrariërs. De eerste nieuwbouw lag in de lijn van Schagens groeiende betekenis als agrarisch centrum voor de wijde omgeving, een centrum dat bereikbaar moest zijn voor binnenschip en trein. Het op 18 december 1865 in gebruik genomen station van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij aan de lijn Den Helder - Alkmaar werd later tevens eindpunt voor de tramver bindingen: Schagen - Winkel - Wognum, Schagen - War- menhuizen - Alkmaar en Schagen - Wieringerwaard - Van Ewijcksluis. Parallel aan de spoorlijn werden de Spoorlaan en de Stations weg aangelegd. Later werd tegenover het station het Plantsoen aangelegd en verscheen de Landbouwstraat als toegangsweg van de Laan naar het station. Weer later, vanaf 1919, werd in het kader van de sociale woningbouw de Magnusbuurt gebouwd door de in dat zelfde jaar opgerichte Algemene Woningbouw vereniging. De hoek tussen de Landbouwstraat en de Molen straat was nu volgebouwd. De bevolking van Schagen bedroeg in 1929 in totaal vierduizend inwoners. Voor de oorlog vond ook wat nieuwbouw plaats rond de dorpen en ten zuiden van de Gedempte Gracht, onder andere de Herenbosstraat en de Oude Slotstraat. Na de oorlog werd de nieuwbouwvoortgezet, nadat de schade van de oorlog was hersteld. De eerste nieuwbouwwijk die toen verrees, was ten westen van 't Noord richting de haven, in de jaren '50 en '60, onder andere de Marktstraat, Kanaalstraat en Parallelweg. Dit was een typisch naoorlogse wijk met woningen van bescheiden afmetingen. Daartussen verrees de eerste villawijk aan de Noorder en Zuider Vijverlaan. Ook werden de noodgebouwen van de HBS en de Lagere Landbouwschool gebouwd. Daarna, tussen I960 en 1966, werd in het zuidwesten de koningsbuurt gebouwd. Ook kwamen de eerste bejaardenwo ningen aan de Hofstraat (de Hofjes) de stand. Hierna begon men, halverwege de jaren zestig, aan de grootschalige uitbreiding van Schagen, van de Muziekbuurt (plan Noord I) tot aan de Beet- hovenlaan. In snel tempo volgde plan Noord II tot aan de Nes. Na dit project begon men aan de noordkant het plan Groene- weg tot aan het Kanaal vol te bouwen. De volgende stappen in de uitbreiding van Schagen waren de wijken Waldervaart en Muggenburg en de wijk Hoep Zuid en de nieuwste wijk Hoep Noord. De Magnusbuurt, lang geleden toen de Daffodil nog een moderne auto was. Het begin van de groei De verdere groei De nieuwbouwwijken WHS De eerste nieuwbouw van Schagen na de Tweede Wereldoorlog. De wijk Waldervaart in aanbouw. Cees Kuyper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 9