Een vergissing (die het toch niet is) rechtgezet I u JX J n r B V «V u -r1 concurrent af en fuseerden. Samen kochten zij op 27 juni 1624 de Oostermolen, een transactie waarmee zij het alleenrecht op het malen van graan verwierven. Stilstand is achteruitgang en zeker voor een molen. Als de twee nieuwe molens het werk aankunnen, wordt een oude werkloze molen een schip van bijleg zullen de eigenaars hebben gedacht en zij boden de Oostermolen te koop aan onder voorwaarde dat de molen afgebroken zou worden en dat er tien jaar geen nieuwe korenmolen in Schagen gebouwd zou worden. Vier jaar later was Adriaen Jansz Spaniaert, molenaer hier ter stede, bereid om de molen te kopen onder de gestelde voorwaarden. Op 16 augustus 1628 werd de koop gesloten. De molen werd gesloopt en ergens buiten het rechtsgebied van Schagen weer opgebouwd. De windmolen waar de Molenstraat zijn naam aan dankte, was nu verdwenen, maar er waren inmiddels in de straat andere molens gekomen. In 1615 stond aan de Molenstraat de volmolen van Jan Dircxsz Geus alias Jan Dircxsz Voller. In een volmolen werden wollen lakens in een papje van vollersaarde en urine gelegd om ze te vervilten. Het stampen gebeurde met de hand of met een molen aangedreven door de wind of een paard (ros). Dat laatste zal in Schagen het geval geweest zijn. Over deze volmolen, die vermoedelijk aan de sloot Achter de Hoep stond in verband met het benodigde spoelwater, is verder nog niets bekend. Ook woonden ër een koppendraaier die met zijn draaibank kaaskoppen draaide, een wieldraaier die spinnewielen maakte en verschillende messenmakers met slijpstenen die door mens of dier draaiende werden gehouden. Het was zelfs zo dat de straat enige tijd Messenmakersstraat werd genoemd. Kortom, ook na 1630 draaiden hier dus molens genoeg om de naam Molenstraat te rechtvaardigen. Bronnen Schagen: Kohieren van de 10e, de 100ste penning en het morgengeld. 1544, 1557, 1561. Noord-Hollands Archief Haarlem, Kopieëncollectie A, toegangsnr. 151.1. Enqueste en Informacie. De integrale tekst is te vinden op de website van het IISG http://www.iisg.nl/nationalaccounts/enqueste/. Transporten Schagen, ORWA Schagen 5885 t/m 5895, Regionaal Archief Alkmaar. In de laatste Kakelepost vond u een artikel van Jaap de Wit over de architect Chris Dekker, de ontwer per van boerderijen. Een van de boerderijen die in dat artikel staan afgebeeld, is de boerderij van Wijnker aan de Tolkerdijk nummer 15. Een lezer, de heer Piet Dekker uit Schipluiden, maakte de redactie erop attent dat volgens hem die boerderij aan de Bonkelaarsdijk staat en niet aan Tolkerdijk. Onderzoek leert het volgende. De afgebeelde boerderij is wel degelijk de boerderij die Jaap de Wit op het oog had, maar die staat inderdaad aan de Bonkelaarsdijk nummer 6. Rechtsaf vanaf de Muggenburgerweg de Bonkelaarsdijk opgaand, staat die boerderij vlak voor de spoorwegovergang aan de zuidkant van de Bonkelaarsdijk in de gemeente Niedorp, postadres Haringhuizen. En zo kwam de vergissing tot stand. De boerderij aan de Bonkelaarsdijk wordt bewoond door de familie Wijnker, de boerderij aan de Tolkerdijk (u weet wel, nummer 15) wordt bewoond door de familie Wijnker. Hun voorletters verschil len en de adressen ook, maar de ene staat wel onder Schagen en de ander niet dus. Om u even te helpen heeft de heer Glas van de gemeente Schagen ons uit de droom geholpen met de hierbij afgebeelde tekening van de gemeentegrenzen aan de I i i SPCORuk /.iKMVJ» l-EL^ER I I /«li wncpAiy. v"W7.' - HAF1SGHUIZERV/EO OEMEEMTC SCHADEN Ölfe zuidkant van Schagen. Daarop is te zien dat de bedoelde boerderij precies in de gemeente Niedorp staat, terwijl Tolker dijk 15 behoort tot de gemeente Schagen. Vergissingen komen soms onbedoeld tot stand langs dezelfde vreemde wegen als waarlangs gemeentegrenzen lopen, de een nu, de ander langs historische banen. Waar ooit de grens werd gevormd door de oostgrens van de Oosterkaag, bijna samenvallend met de huidige Provinciale Weg, daar wordt de Oosterkaag sinds ruim een eeuw doorsneden door de spoorbaan die in de Oosterkaag nu de grens vormt tussen Niedorp en Schagen. Waarvan akte. 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 7