Aankondiging i Na de pauze na afloop van de jaarvergadering van onze vereniging zal de heer Henk Houkes een lezing houden. Reserveer deze avond alvast. Het gaat om de avond van 7 mei a.s. in de zaal van het gebouw Nieuwe Nes aan het Schoenmakerspad. De heer Houkes zal die avond vertellen over de TIJD. We maken tijd, we hebben (de) tijd. Wat doen we we met de komende tijd? Wat is niet geregistreerde tijd, en wat verstaan we onder geregi- treerde tijd? Hoe zit dat ook al weer met de uitvinding van het uurwerk? En de gevolgen ervan. Wie maakten er hun beroep van de tijd? En hoe wisten we en weten we in Schagen hoe laat het was en of we op tijd zijn voor de trein? Wat is eigenlijk de klokkenrestaurateur, wat doet hij, wat heb jer ervoor nodig, wat moet je kunnen? Het is een vak, maar wat moetje ervoor in huis hebben? Het belooft een avond te worden waarvoor we allemaal de tijd zullen nemen! Bij de voorpagina van het vorige nummer Het uurwerk van de klok van de Grote Kerk van Schagen voor de restauratie. 1Siem Wardenaar, de koetsier 2. Daarnaast 3. Daarachter Gré Veenes 4. In het midden mevrouw Koning, nu halverwege de negentig en wonend in Zeist, de eerste echtgenote van wijlen dokter Koning. 5. Met mandje mevrouw Room 6. Daarachter 7. Staand naast de kar mevrouw Straatsma, die vroeger een manden winkel had op de Gedempte Gracht, daar waar nu de Trekpleister is. Mevrouw Ria Bruin-Groot reageerde op de foto op de voorpagina van het vorige nummer. Zij herkende een aantal van de erop staande personen: 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 4