Van de voorzitter Inhoud mtmndaefócMmd, |THistorische - - omging ËéliFSchagen en Omstreken Maart is zojuist begonnen, maar het voorjaar nog niet. We wachten na iedere regenbui met smart op de verharding van het Schoenmakerspad naar de Nieuwe Nes. En wij niet alleen! Van tijd tot tijd gonst het er van de basisschoolklassen die meedoen aan een scholenproject van de Groenling, er wordt vergaderd, kunst gemaakt en zo af en toe is er een lezing. Kortom, er gebeurt van alles in het gebouw. In onze eigen verenigingsruimte krijgt zo langzamerhand alles zijn plek en wordt duidelijk welke fantastische mogelijkheden we hier allemaal hebben. Hier kunnen werkgroepen actief aan de gang en worden cursussen en projecten mogelijk. De ruimte is er! Vertel ons dus uw wensen, word actief! Als u iets wilt doen, ideeën hebt, laat het weten Op 17 april a.s. wordt de Nieuwe Nes officieel geopend. Daags erna, op zaterdag 18 april, is er "open huis". Dan kunt u met eigen ogen zien hoe het eruit ziet. Komen dus En nu we toch bezig zijn Uw vertrouwde Kakelepost wordt vernieuwd. Een groter formaat en een nieuwe vormgeving. Eigentijds, modern, kleur, en nog beter leesbaar. Wanneer komt uw verhaal erin? Tot ziens in de Nieuwe Nes en veel leesplezier. 2 Colofon 3 Van de voorzitter 4 Aankondiging 4 Bij de omslag van het vorige nummer 5 De Molenstraat en de molens 7 Een vergissing (die het toch niet is) rechtgezet 8 Brandewijnkom 9 De uitbreiding van Schagen 10 Commandeurs ter walvisvaart 15 Weet u het nog? Fred Timmer Ruud van de Pol Gerard Koel Cees Kuyper Karei Numan Nel Dekker Het algemeen bestuur van de Historische Vereniging Schagen e.o. op het bordes van de Nieuwe Nes. Staand v.l.n.r. Fred Timmer (voorzitter), Ruudv.d. Pol, Nico Braak (penningmeester), Ton Veldman, Tonny de Weger- Deutekom (secretaresse), Henk de Boer. Zittend Arie Pijper, Karei Numan. Ontbrekend: NiekJan Grooff, Philip v.d. Zee en Ria Beijersbergen. Foto: Frits van de Reep (2009). Fred Timmer 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 3