Oude foto's vertellen een verhaal. En oud hoeft nog niet eens zo oud te zijn, soms minder dan een halve eeuw. Maar toch, het verhaal is er niet minder om. Het tempo waarin veranderingen om ons heen plaats hebben, is hoog. En niet zelden hoger dan ons geheugen kan bijhouden en vasthouden. Foto's zijn echter geduldig en roepen stukjes verleden tijd tot leven, die wat weggezakt waren. Deze keer drie foto's, een van het veld waar nu het Makadocen- trum staat en een parkeerterrein ligt en twee van de plek waar straks Markt 18 staat. Op de foto rechts zien we rechts het huis van Kruit, een open veld, en links het nieuwe postkantoor. Goed kijken want voor u het weet, is het weg, en staat er een winkel. Achter de boom schemert Noord II. De Schubertstraat is er nog niet. De Jozef Israëlstraat en de Jacob Marisstraat zijn zichtbaar en heel in de verte zien we ook de Rembrandtlaan, nog zonder een bungalow. Wat we niet zien is ook interessant. Nog geen Jan Steenstraat, nog geen ontmoetingskerk, nog geen basisschool De Ark. Op de plaats van het huis van Kruit en de tuin ligt nu een parkeerterrein, staat nu Albert Heijn en het Makado, ligt nu de Schubertstraat en de oprit naar het parkeerdak. Aan deze kant de Nieuwstraat - de foto is genomen vanaf de Nieuwstraat - lag nog een stuk tuin van kweker en bloemist Kruit. Op dat terrein stond nog lang een kas met winkel waarin bloemen verkocht werden door mevrouw Kruit en dochter Guda. Tot ook dat verleden tijd was en winkels en woningen een plek vonden waar eens onder andere de boomgaard van de Rapenburg lag, maar dat is een ander verhaal. De beide andere foto's vertellen het verhaal van een raadhuis. Op de eerste van de twee (boven) zien we in het midden boven de huizen de trapgevel van het Oude Raadhuis uitsteken. Achter het oude gemeentehuis stond een aantal gebouwtjes. In een daarvan had slager Brouwer, die naast het gemeentehuis een slagerij had, zijn slachtplaats. Later had Van Zijl er een meu belopslagplaats. Aardig om te zien is dat de vorm van het dak van slagerij Brouwer vorm heeft gegeven aan het dak van het latere Nieuwe Raadhuis. Op de tweede foto (rechtsonder)zien we de bouw van het Nieuwe Raadhuis, de kelder en de begane grond krijgen vorm. Het voorste gedeelte met het bordes en de werkruimtes van burgemeester, wethouders en secretaris moet nog geheel gestalte krijgen. Alle gebouwen van de eerste foto zijn gesloopt, het gebouw van de bank en later restaurant staat op de plek van het Oude Raadhuis. Inmiddels is het Nieuwste Raadhuis aan de Laan alweer geruime tijd in gebruik. Het Nieuwe Raadhuis is raadhuis af de muziekschool vindt er een plek. En nog even, als de centen en de crisis het willen, staat er een cultuurtempel van jewelste. Deze foto's laten zien dat de tijd niet stilstaat. Dat stemt niet altij d en niet iedereen tot vreugde, maar wat zou een Historische Vereniging zijn zonder een verleden en zonder veranderingen en dus ook zonder nostalgie en zonder toekomst. De panden op deze foto werden afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe gemeentehuis, Markt 18. Niestadt-collectie Zijper museum. Het huisje van Kruit zou kort na het maken van deze foto het veld moeten ruimen voor de nieuwbouw aan de Nieuwstraat. Niestadt-collectie Zijper museum. Markt 18 in aanbouw. Niestadt-collectie Zijper museum. Nel Dekker en de redactie 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 15