Zijn boek luistert naar de titel: Alphabetische Naam-Lijst van alle de Groenlandsche en Straat- Davissche Commandeurs die zedert het jaar 1700 op Groen land en zedert het jaar 1719 op Straat-Davis voor Holland en andere Provinciën hebben gevaaren, waarin men met eenen opslag kan zien, hoe veel Visschen, Vaten Spek en Quardeelen Traan yder commandeur yder Jaar uit Groenland en uit de Straat-Davis heeft aangebragt, en voor wat Directeur/reders dezelven hebben gevaren.' Het boek is uitgedrukt bij Johannes Enschede, stads-drukker in het jaar 1770. Het is vervolgens door anderen bijgewerkt tot het eind van de Nederlandse walvisvaart in de Franse tijd. Wat hem met Schagen verbond, moet we zoeken bij zijn direc teur. Jan ofjohan Boterpot, o.a. burgemeester van Hoorn, en dus ook directeur van een walvisvaarder, bezat land in Schagen. Vandaar ook de naam van het schip. In de loop van de 17de eeuw is er wat land in het bezit gekomen van de familie Boter pot en andere Hoornse families, Avenhorn en Koning, die met de Boterpotten verwant raakten of waren. Dat land lag vlak ten zuiden van de Groeneweg en in de buurt van de Keins. Twee generaties later heet dat stuk land de Boterpot' en is kennelijk in het vergeetboek geraakt dat het land geweest was van de genoemde familie. De andere mogelijkheid is dat men nog wel wist van wie het land was geweest, maar dat de verleiding om de naam te gebruik op een iets afwijkende manier te groot was. 3. Jacob Koeck Jacob Jacobsz Koeck komt waarschijnlijk uit Petten. In 1727 koopt hij voor hem en zijn vrouw - hij is net getrouwd - een huis op de Laagzij: Gerrit Verschuer, Mr. zadelmaacker, Hendrick Posthumus, backer, als in huwelijk hebbende Dieuwertje Verschuer, beijde tot Alcmaar en Daniel Thoulouse, Mr. chirurgijn tot Castricum, als in huwelijk hebbende Grietje Verschuer, te samen kinderen en erfgenamen van Jan Verschuer en Aagtje Reijnders, in haer leven egteluijden op de Lagesijde, dewelcke verclaarden uijt dien hoofde verkogt te hebben aen Jacob Koeck, commandeur alhier, een huijs en erve op de Lagesijde, belend Pieter Paapman ten oosten, Marijtje Plaetsius ten westen(Actum 28-03-1727) (Zie Oudrechtelijk en Weeskamerarchief Schagen, inventaris nummer 5902, blz. 77r) In deze akte wordt hij aangeduid met commandeur alhier', wat zal inhouden dat hij al in Schagen woonachtig was. En dat klopt, getuige het Lidmaten- en attestatieregister van de Hervormde Gemeente van Schagen. Daarin vinden we op bladzijde 63, dat CL jBaom If. Sloeps Ttiem C. Walvis Lens cL Walvis Jfarjroen e. Lhus J~. Staart enSaart^ties Cf.'Walrus JLens Jt. stirs trjr JeWis I. Strantr Stipe rsjties k. tAcftter lank-lies IJlieleniersJlaal in. jtialle vwkxJ/aak K. JCapjties 0Sleeps JCapjlkes Jf. Slep of"praate JHuteftMamer y. Serdua of Jllik f". Jlilker S. LaartLyl r. XsJfyl ySpavren IP. JSaart'^dnker end'JClauiven. X. J/eus Jdaak y. SaartlBeytel Z. J6mt üf~ Spel Jdaalje De bemanning van een Groenlandvaarder slacht een gevangen walvis. Karei Numan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2009 | | pagina 11