n en uoltrocken ten van Hubertus ijn clerqen als ter oircond Pieter Aerijens, v.d. Beeck" s Harcsz zou- rdaad gaat om Sijmons en op 27 februari spectievelijk in en geboren de Nes (of de r Simon woon- in een boerde- ran zijn vader, te zoon. kan familie die in aar wie hij pre- terhalen. blijft onopge- Dassen in die maar wat ze niet bekend, uilen wagen, zegt ze in de akte, maar wat voor kansje? Biedt ze zichzelf aan in het donker? Verkoopt ze lootjes? O Cornelis Soldaet en zijn vrouw zijn niet te vinden in doop- trouw en/of begraafboeken van Schagen. De kans is groot dat Soldaet een bijnaam is, van een Cornelis woonachtig op het Noord en caféhouder. O Claes Keijser zou een jaar of tien ouder kunnen zijn dan Cornelis Harcsz en van de Keins afkomstig zijn. O De weduwe Waterbal zou Grietje Klimmer kunnen zijn. Wanneer Waterbal is overleden, is niet te achterhalen, maar zijn vrouw Grietje Klimmer leeft in 1711 nog. O Marijtje Plaets of Plaetsius woont inderdaad aan de Lagezijde, de Legesijde, kennelijk recht tegenover het bruggetje dat Hoogzijde en Laagzijde met elkaar verbindt, een stukje voor de stenen brug over de Laansloot. O De stenen brug waarvan sprake is zou de brug over de Laansloot kunnen zijn, op de kop ervan, waardoor je de Hoogzijde kon vervolgen richting Molenstraat. Het oor van de brug is mogelijk het vanuit de wal uitstekende deel nog vaste grond voordat de eigen lijke overbrugging begint en waarop de brugdelen rusten. O Pieter Adriansz loopt, rent dan vanuit het huis van zijn baas, de baljuw, wonend aan het begin van de Loet (gezien vanuit de Herenstraat) of aan het eind van de Herenstraat (gezien vanuit de Markt) door de Herenstraat, langs de poort van het kasteel (tussen Het Oude Slot en de Posthoorn in), de Hoogzij op, wil de stenen brug over die over de Laansloot ligt, merkt dat dat niet kan, rent terug de Hoogzij op naar het bruggetje dat Hoogzijde en Laagzijde verbindt, gaat erover heen naar de Laagzij, rent de Zij noodzaakten hem over de brug voor het huis van Margtje Plaats naar de Lagezijde te vluchten. De leuning van deze brug is nog net te zien op dit schilderij van W. Bijpost. Laagzij af terug naar de Markt, langs het kerkhof, de Loet op en pakt daar het schuitje (ongeveer waar nu de dansgelegenheid Vernes is) en vaart over het water achter de huizen om richting kas teel en weg is hij. Of deze getuigenverklaring op verzoek van de baljuw en schout Van der Hofstede ook geleid heeft tot een vervolging van de drie heren, is niet bekend. Dat probeer ik een dezer dagen op te zoeken in Alkmaar of Haarlem. De baljuw zal toch niet voor niets aan de beide slachtoffers gevraagd heb ben hun verklaring tegenover de notaris af te leggen. Zeker zullen zij zich bij hem hebben beklaagd over de misdragingen van Claes Keijser, Lourens Kuijper, Pieter en Cornelis Harcsz. Wat ze doen, ziet er toch niet echt uit als kwajon gensstreken! 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 7