Beroving onder bedreiging Karei Numan Dat Schagen van oudsher een cen trale functie bekleedde als markt plaats en mede daardoor uitgroei de tot een centrum voor ambach telijke bezigheden is bekend. De vestiging van de heer van Schagen in zijn slot in dezelfde plaats ver sterkte die centrale positie alleen maar, of bracht die deels tot stand. De bevolking van Schagen is weer aan het afnemen, de achttiende eeuw met zijn langzame landelij ke verval zal zich ongetwijfeld hebben aangekondigd, het aantal geboortes neemt af, het aantal mensen dat naar Schagen toe komt, wordt geringer. Het kasteel en de functie ervan neemt in bouwvalligheid toe en in beteke nis af. Toch, in zo'n plaats, waar vrij veel mensen woonden, gebeurde natuurlijk van alles en nog wat. Zo stuitte ik, op zoek naar voorva deren, op een notariële akte, opgemaakt door notaris Pieter van der Beeck. Hij deed dat op ver zoek van de baljuw en schout Jochen van der Hofstede, op 24 oktober 17x1. Die akte vond ik in het Regionaal Archief Alkmaar (inventarisnummer 4587, akte 186) speurend naar gegevens betreffende ene Cornelis Harcks. Er is meer dan een Cornelis Harcks, maar een ervan is een rechtstreekse voorvader van me. Het is niet onmogelijk dat het gaat om deze Cornelis Harcks. Pas dus maar op. Jan Jacobs Camper, oud omtrent 59, wonend aan de Lagedijk (hij woont er tijdelijk blijkens de akte; is hij seizoenwerker/landarbeider en komt uit Krabbendam?) en Pieter Adriansz, oud 40 jaar, die naarvan justitie in Barsingerhorn vertellen het volgende verhaal, dat er niet om liegt. Eerst Jan Camper, die naar hij zich herinnert "morgen drie weken gele den, de 4e october uan deze maand - immers tijdens de Crabbedamse kermis - 's avonds ten huize uan Cornelis Soldaet op het Noord was. Daar maren ook Cornelis Harcsz en Claes Keijser aanwezigdie beide in deze plaats tuonen. Hij had op hun aandringen een borrel gedronken en door hen gedwon gen daarvoor twee stuivers betaald (die hij in hun bijzijn uitzijn beurs had genomen waarin zesgulden zat). Zoals de vrouw van Cornelis Soldaet hem later vertelde, hadden Cornelis Harcsz en Claes Keijser toen hij zijn geld uit zijn zak had gehaald, elkaar toege knikt. Toen hij over achten vertrokken was en de huizen aan het Noord achter zich had gelaten, zag hij genoemde Cornelis Harcsz snel achter zich aan komen. En toen hij hem vroeg wat er aan de hand was, verkocht deze hem zonder iets te zeggen een geweldige dreun, zodat hij voorover op de weg viel. Daar een tijdje gelegen hebbend kwam hij overeind en miste een fles met kruiden en zijn genoemde beurs met ongeveer zes gulden aan geld erin. En ook Cornelis Harcsz was verdwenen, Bij de poort van het adellijk huis bleek de ene Laurens Kuijper en de andere Pieter Harcsz te zijn. Aquarel C. Bok (detail). 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 5