deKakelepost De Kakelepost is een uitgave van de Historische Vereniging Schagen e.o. en verschijnt 4x per jaar. ISSN 0928-6683 Redactie RJ.M. van de Pol Vormgeving Studio Kolkman, Schagen Bezorging A. Pijper De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor artikelen voorzien van auteursnaam. Artikelen mogen worden overgenomen met volledige bronvermelding en schriftelijk bericht aan de redactie. Ledenadministratie HJ.C. Kaal De Vlet 7,1747 TL Tuitjenhorn (0226) 391652 Lidmaatschap en contributie Leden 15,- per jaar Huisgenootleden 5,- per jaar Losse nummers 3,50 Bankrekening 35.73.04.756 Postbank 62.55.741 Bestuur Voorzitter F. Timmer (0224) 215261 Doornenhof 21,1741 ZE Schagen Vice-voorzitter H.P. de Boer (0224) 214577 A. Mauvestraat 31,1741 JE Schagen Secretaris mevr. T. de Weger a.i. (0224) 217790 Korenmolen 8,1742 KK Schagen Notulist A.W.J. Veldman (0224) 214201 De Vaart 32,1741 DE Schagen Penningmeester H.P. de Boer (0224) 214577 A. Mauvestraat 31,1741 JE Schagen 2e Penningmeester R.J.M. van de Pol (0224) 213539 Jac. Ruijsdaellaan 49,1741 KV Schagen Leden N.J. GroofF(0224) 216248 Notenhof 29,1741VP Schagen A. Pijper (0224) 212859 Lepelaar 10,1742 KW Schagen K.C. Numan a.i. (0224) 213519 Iepenlaan 2,1741 TE Schagen P.H. v.d. Zee a.i. (0224) 552067 Raadhuisstraat 75, 1746 BG Dirkshorn Secretariaat Historische Vereniging Schagen e.o. Postbus 305,1740 AH Schagen Ledenadministratie H.J.C. Kaal De Vlet 7,1747 TL Tuitjenhorn (0226) 391652 Voorlichting F. Timmer Werkgroepen Agrarischegeschiedenis Bouwgeschiedenis Foto's en ansichtkaarten Genealogie Kasteel van Schagen Kerkgeschiedenis Tweede wereldoorlog Stadswandelingen Coördinatie mevr. J. de Ruijter (0224) 297688 A. Pijper J. Eichhorn C. Kuijper (0224) 215473 R.J.M. van de Pol F. Timmer F. Timmer N.J. GroofF

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 4